2007-2010

Dopravní prostředky

Získal: 
cenu
Počet zúčastněných dětí: 
15
Doba trvání projektu: 
7 měsíců
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
8
Seznam odevzdané dokumentace: 
CD ROM - 1
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Inspirací byl život v moderním panelákovém městě, kde dopravní prostředky hrají velmi významnou roli. Příkladem mohou být cesty do školy, na kroužky, za příbuznými, na nákupy... Při přepravě se děti potkají s různými lidmi a jsou svědky celé řady situací, někdy i kuriózních.

Voda

Získal: 
cenu
Počet zúčastněných dětí: 
15
Doba trvání projektu: 
9 měsíců
Věk dětí
Od: 
8
Do: 
11
Seznam odevzdané dokumentace: 
CD ROM - 1
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
K tématu "VODA" jsem došla přes rozmanitosti počasí, které jsem se snažila zpočátku zapsat tím nejjednodušším způsobem. Tím je pro mě linie. Byla to práce vycházející z pokusů s vodou, ale i z vlastních zkušeností a pocitů dětí.
Přilohy: 

POP ART AG

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

 

V kolekci zaslané z kroměřížského Arcibiskupského gymnázia kolegyněmi Jiřinou a Věrou Kubáčkovou nacházím citlivé uchopení námětu a důstojné pojetí výzvy, kterou ‚pasivní' dílo Andyho Warhola v současné době nabízí. V projektu jsou hledány cesty, jak komunikovat s Warholovým dílem pomocí alternativních technik a postupů (Tizian, Kroměřížské katedrály, Detail á la Andy Warhol), jak v intencích masovosti a pop kultury zpracovat náměty dostupné lokálnímu publiku (Naše pop produkty) a jak si vyzkoušet postup tvorby - stencils, který mimo jiné díky Pop Artu infiltroval na současnou mladou alternativní scénu a je už tak rozšířený, že se z něj stává znovu masová záležitost (Portrét). Práce na projektu byla pro gymnazisty osobitou a aktivní cestou, jak se setkat s tvorbou světově uznávaného giganta, kterou by jim žádná z příruček o umění nebyla schopna zprostředkovat.

 

dr. Vladimíra Zikmundová

Spoluautoři: 
Mgr. Věra Kubáčková - Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Mgr. Jiřina Kubáčková - Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Počet zúčastněných dětí: 
13
Doba trvání projektu: 
projektový týden
Věk dětí
Od: 
14
Do: 
17
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Výstava grafických prací Andy Warhola v Muzeu Kroměřížska

Kámen - dřevo

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Kačenka a Terezka (6 let), nerozlučné kamarádky: „Já maluju podle fantazie." - „A já podle Kačenky."

Dům dětí a mládeže v Šumperku zasluhuje ocenění pro vysokou koncepčnost práce s dětmi věkové skupiny od čtyř do deseti let. To stvrzuje i projekt Kámen - dřevo. Doslovné ohmatání elementárních materiálů - kamene, dřeva - a uvědomění si mnohosti možností tvárné práce s nimi je zde umožněno již nejmenším. Nepodceňujme! Nenápadně tak již v této věkové kategorii začíná odvykání nevkusu a výrazovým klišé.

Cenná je i deklarovaná interaktivita při práci a empatičnost přístupu k tématu. Víceméně spontánně dojde ke konfrontaci s dílem regionálního sochaře Jiřího Jílka. I v tomto projektu je poskytnut velký prostor reflexi dětí, z níž jsem si dovolil jeden neodolatelný citát umístit do záhlaví svého příspěvku. Vypovídá za mnohé.

Jakub Synecký

Seznámení s přírodním materiálem, který provází lidstvo celými dějinami - s kamenem a dřevem.

Počet zúčastněných dětí: 
235
Doba trvání projektu: 
3 - 5/2009, 11/2009 - 1/ 2010
Věk dětí
Od: 
4
Do: 
10
Seznam odevzdané dokumentace: 
Fotografie na CD - 1 - CD
Složky s obrazy - 3 - Obrazy
Panely s textem a fotkami - 4 - Text
Doprovodný text - 1 - Text
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Inspirací mi byla výstava Kámen ve Vlastivědném muzeu. Byla jsem oslovena k vypracování doprovodného programu k výstavě. Ihned na to jsem měla představu, že rozpracuji program dále, že se budeme zabývat umělcem, který tvoří z kamene. Děti spontálně přešly k umělci, který tvoří ze dřeva.
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
V druhé části projektu, v tvorbě přímo se sochami pana Jílka, jsme začala s dětmi používat reflektivní dialog, který shledávám jako velmi přínosný k vyjádření poznatků dětí.
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Účast dětí již na několika doprovodných akcích v muzeu.
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
Spolupráce, komunikace, reflexe.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Šest měsíců hezké práce s dětmi.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Projekt jsme nikde neprezentovali.
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
Pokračovat v poznávání dalšího materiálu - kovu.

Robinsonův VÝLET

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

kurátor ak.mal Matěj Smetana

 

ZUŠ v Polici nad Metují se liší od ostatních podobných institucí mj. velmi

kvalitním technickým zázemím, včetně možnosti kvalitně zpracovávat digitální

obraz a zvuk. Devítiminutový filmový projekt Robinsonův výlet se hrdě hlásí k

principu "švédování" (viz. film Prosíme přetočte, Michel Gondry, 2008), ale

zpracováním dalece překračuje hranice tohoto žánru. Projekt umožnil žákům

aktivně se účastnit tvorby krátkého hraného filmu od hereckých rolí přes

zpracování digitálního filmového materiálu až po nástroje filmové postprodukce

(využití bluescreenu, apod.) Největším pedagogickým přínosem tohoto projektu

byla pro žáky jistě příležitost získat cenné zkušenosti z oblasti filmové

tvorby, včetně vzájemné týmové spolupráce a specializace žáků v jednotlivých

složkách filmové tvorby.

 

 

Film je parodií na příběh Robinsona Crusoe. Stručný obsah filmu:

Počet zúčastněných dětí: 
31
Doba trvání projektu: 
2 měsíce
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
17
Seznam odevzdané dokumentace: 
Textový popis, fotodokumentace - 1 ks - CD ROM
Film Robinsonův VÝLET - 2 ks - DVD
Fotodokumentace z filmu - 3 filmové pásy 35mm
Fotodokumentace z filmu o filmu - 7 filmových pásů 16mm
Popis projektu - text
Chobotnice - objekt
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Seminář Jaroslava Vančáta a Marie Hlávkové, kde jsme se dozvěděli o "švédování" a filmu Prosíme přetočte
Film Prosíme přetočte
Jako koncepci pro tvorbu filmu jsme zvolili princip „švédování“, který byl objeven v americkém filmu Prosíme přetočte. V něm mají dva maníci týden na starosti videopůjčovnu. Jeden z nich je při pokusu o sabotáž v elektrárně zasažen elektrickým výbojem a tím zmagnetizován. Po příchodu do půjčovny jeho magnetické pole vymaže všechny kazety. Aby se vyhnuli průšvihu a byli schopni pokrýt zájem zákazníků, rozhodnou se požadované filmy přetočit. Mají málo času, proto natáčejí jen to, na co si vzpomenou a s rekvizitami, které mají po ruce. Tyto nové filmy půjčují velmi draho se zdůvodněním, že jsou „švédované“ a Švédsko je drahá země.
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
To, že se nám podařilo natočit něco jiného než dokument, že to dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, nachlazení žáků nám rodiče prominuli a celé jsme to uřídili. A že se nám po této zkušenosti snad podaří točit lepší dokumenty.
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Přípravné brainstormingy jsme již v jednom případě zkoušeli před mnoha lety a výsledek byl stejný jako nyní, tedy vynikající. Tato setkání přinesla nápady na několik filmů a navíc velmi efektivně. Samotná „bouře“ trvala asi jednu vyučovací hodinu a přibližně stejný čas jsme strávili nad výběrem a dotažením nápadů. V případě jedné skupiny se ale brainstorming moc nepovedl, protože žáci nebyli schopni se odpoutat od vzájemných narážek, chechtání a vyrušování, takže zde se potvrdilo jedno staré pravidlo: „Když se baví štáb, nebaví se později divák“. Ostatní tři skupiny byly natolik tvůrčí, že tento výpadek bohatě vynahradily. V průběhu přípravy se najednou objevily nové „hvězdy“, včetně představitele hlavní role Honzy. Nejenom že dodal nápad o Robinsonově cestě letadlem, ale přinesl i samotné letadlo a další letecké rekvizity, které měl doma z dřívější soukromé akce. Nakonec celou roli také skvěle odehrál. Někoho napadlo, že Robinsona unesou ufoni, pak si ale vzpomněl, že máme z minulých let v klášteře zaparkované Apollo a na půdě celou astronautickou výstroj. Zajímavá byla cesta, jak jsme se dostali na severní pól. Protože v době natáčení bylo nasněženo, tak jsem navrhoval, že se budeme vůči sněhu tvářit, jako by to byl písek a že přes zimní oblečení budeme navlékat košile, aby to vypadalo jako v létě. Tu jeden žák přišel s myšlenkou: „Tak ho necháme spadnout na severním pólu a nebudeme mít problémy ani se sněhem, ani s oblečením“. Když začínaly brainstormingy, tak jsem se je snažil urychlit mnoha inspirativními nápady, které určitě nebyly špatné a mohl by z nich být zajímavý film. Potěšující pro mě je fakt, že ve výsledku nezůstal ani jeden, protože děti přišly s lepšími. Jenom je někdy bylo nutné trochu usměrnit. Například představitel Mafiána chtěl původně hrát Křoví. Když ale někoho napadlo, že se Robinson na křoví vyčůrá a nepovedlo se nám vymyslet, jak to eticky a hygienicky zvládnout, tak si žák vymyslel Mafiána. Ale co tam bude dělat? „Bude prodávat perník“ a bylo jasné, co tím bylo míněno. Zde bylo nezbytné lehké usměrnění ke zboží z nedalekého supermarketu - a jeden z hlavních dějových motivů byl na světě. K tomu ještě někdo přidal, že by Mafián mohl Robinsona sestřelit. A podobným způsobem jsme se dostali až ke „Kobře 11“ a závěrečnému „sestřelu“ Apolla, které v původních záměrech nebyly. Samostatnou kapitolou byly trikové scény s klíčováním pozadí a podobně nám daly zabrat i pyrotechnické efekty. Výstřely z hlavně nakonec obstaraly zasunuté „římské svíce“ a zásah letadla „bouchací koberečky“. Jedním z posledních nápadů byli Turisté, do nichž se nám podařilo angažovat i členy místní vietnamské komunity a rodiče představitele hlavního hrdiny, kteří jinak vzorně obstarávali servis při natáčení exteriérů. A my jsme si při tom mohli prožít neuvěřitelný chaos, který natáčení filmů provází. To že když přijedou Turisté, tak si dají ostatní pohov, takže tam, co Turisté koukají při natáčení nikdo není, protože to už je dávno natočeno. To, jak se film natáčí na přeskáčku podle toho, kdo nebo co je právě připraveno. To, že dialogy, kde kamera „přeskakuje“ z jednoho člověka na druhého se točí nadvakrát. Nejdříve celý dialog s pohledem na jednoho člověka, a pak to samé s pohledem na druhého. To, že při stahování podkladů severního pólu pro klíčování z GoogleEarth na obrazovce zapomněli kurzor, takže se nám tam občas objevuje ručička nebn křížek, ale už nebylo času ani sil to udělat znovu. To, že......
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
Kritéria byla dvě: 1. Abychom si to během přípravy, natáčení a postprodukce filmu užili podobně jako hrdinové filmu Prosíme přetočte. 2. Aby přes všechnu zábavu vznikl film, který bude "koukatelný" a nedopustíme se v něm zásadních filmařských chyb. Protože když už film učíme, tak ať se také něco nového naučíme.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Ukázalo se, že filmařská výuka nemusí být jen nuda nad kamerovými cvičeními, velikostmi záběrů a pravidlem filmové osy, ale že to může být i zábava - jak pro učitele, tak pro žáky. Samozřejmě za předpokladu, že tu předchozí "nudu" už mají žáci za sebou. Staré filmařské pravidlo, že "když se baví štáb, nudí se diváci" se nám snad nepodařilo naplnit - to bychom považovali za úspěch.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Diskuzí se žáky a potom žáci napsali jednoduché hodnocení. To dosud není zpracováno, takže jen několik ukázek: "Film byl velmi hezký. Ale nejlepší byl Honza Steiner jako Robinson a Díler taky". "Film se mi zdá pěkný, jak si s tím každý vyhrál a dal si na tom záležet + velkou práci. TAKŽE CELÉ SUPER :D". "Film se mi líbil. Protože sem tam hrál a dal mi slávu a vzal mi čas". "Natáčení bylo super. Naučil sem se tam víc zacházet s kamerou. Hodně se mi líbilo natáčení v klášteře i v terénu".
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
Osvědčil se způsob vytváření samotného příběhu brainstormingem, ze kterého vzešlo materiálu na několik filmů. Takže jsme končili s myšlenkou, že pokud se někdo ujme dalších variant, vytvoříme sérii Robinsonů. To je jedna z možných variant pokračování. Způsob, jakým se nám podařilo natočit film od vymyšlení příběhu až po dokončení během dvou měsíců, navíc s poměrně náročnou produkcí, je ale příslibem pro posun i v tvorbě dalších filmů. Získané poznatky chceme momentálně využít při natáčení "vážného" filmu, dokumentu o spisovateli Egonu Hostovském.

CHYŤ NIŤ

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

 

Taková obyčejná niť - a jak neobyčejně ji dovedli uchopit ve svém projektu v choceňské ZUŠ!

Zamotali se v motanici, zbloudili v bludišti, ztratili se v Stratilovi. S nití si hráli, hledali asociace, malovali ji, modelovali, zapisovali zážitky z bloudění poslepu bludištěm, zkusili vrstvení linií a dávali jim řád, sledovali

čáru v ploše - niť v prostoru, pracovali na minifilmech, seznamovali se s prací výtvarných umělců i textilní manufaktury... Už vědí, jak pomalu přibývá tkaní vázaného koberce i gobelínu. Zapojili smysly, fantazii, zvědavost, učili se trpělivé práci.

Listuji nitěnými knihami a leporely a oceňuji ženskou jemnost a citlivost v promyšlené dlouhodobé motivaci

tohoto projektu. Oceňuji, do jaké rozmanitosti, hloubky a vyznění nitěný projekt došel.

ak. mal. Zdena Synecká