2010-2013

Člověk a kůň

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Sleduji rozzářené tváře handicapovaných dětí ve společnosti živého
zvířete. Děti si mohou koně prohlédnout zblízka, sáhnout si, pohladit po srsti.
Sleduji jejich zaujetí a soustředění při výtvarné činnosti inspirované a rozvíjené
tímto silným prožitkem.
Byla bych ale nespravedlivá, kdybych oceňovala pedagogické vedení
jen na tomto jednom široce pojatém projektu. Celá prezentace zpracované
dokumentace kladenské praktické a speciální školy mateřské a základní ukazuje
mimořádně citlivý výběr námětů, metodických postupů a forem výtvarné
práce při respektování individuality každého dítěte, jeho zdravotního stavu a
možností. Tady je práce pedagoga skutečným posláním.

Mgr. Zdena Synecká

Počet zúčastněných dětí: 
35
Věk dětí
Od: 
11
Do: 
16

Tymiánový hřbitov

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Překvapil mě námět smrti ve výtvarné akci Tymiánový hřbitov, námět,
který současná společnost spíše pomíjí a tabuizuje. Překvapilo mě, jak celá
výtvarná akce vznikala spontánní hrou z vlastní zkušenosti jedenáctiletých
dětí, často v konfrontaci s názory dospělého světa k těmto otázkám.
Oceňuji citlivé, jakoby „neviditelné“ pedagogické vedení, které ctí
prvek náhody a nemanipuluje děti do svých představ a životních zkušeností.
Vážím si kantorské pokory, jež dává prostor spontánnímu sebevyjádření dětí
a nenásilně je vede k etickým i estetickým hodnotám. Zanechává tak hlubokou
stopu v dětské paměti

Mgr. Zdena Synecká

Počet zúčastněných dětí: 
9
Věk dětí
Od: 
11
Do: 
12

Divadlo

Počet zúčastněných dětí: 
35
Věk dětí
Od: 
13
Do: 
18

Bratři Čapkové

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za citlivou, promyšlenou a poctivě vizualizovanou cestu k tomu, jak je
možné vést děti k vnímání současných konceptů uměleckých tendencí a za
viditelnou radost dětí z jejich objevů a činností.

PaedDr. Jan Svoboda

Počet zúčastněných dětí: 
30
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
16

Krabička

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za citlivou, promyšlenou a poctivě vizualizovanou cestu k tomu, jak je
možné vést děti k vnímání současných konceptů uměleckých tendencí a za
viditelnou radost dětí z jejich objevů a činností.

PaedDr. Jan Svoboda

Počet zúčastněných dětí: 
80
Věk dětí
Od: 
6
Do: 
16

Krajině

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za projekt, jehož součástí je kromě srstnatého portfolia také objekt tří
trofejí na dně přenosné dřevěné skříňky. Vnímám, že zřejmě spíše nevědomě,
svou odzbrojující absurditou, velice přesně zrcadlí ducha světa, v němž
se pohybujeme. Takové podvědomé sdělení, které skrz objekt působí na diváka,
může být mnohdy nesrovnatelně silnější a přesvědčivější, než u cílených,
vědomých záměrů.

MgA. Nikola Čulík

Počet zúčastněných dětí: 
20
Věk dětí
Od: 
6
Do: 
18

Monostruktury

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za promyšlený pedagogický přístup, který propojuje komunitu lidí
v daném místě skrze vnímání a interpretaci uměleckého díla a přináší impulzy
pro vlastní tvůrčí činnost každého jednotlivce.
Za nápad, jak návštěvníkovi milou formou nabídnout internetovou
adresu s odkazem na projekt a jeho dokumentaci.

PaedDr. M. Pastorová

Počet zúčastněných dětí: 
50
Věk dětí
Od: 
8
Do: 
17

Nectnosti a neřesti aneb Vnucené výstavy

Text kurátora: 

Za odvážný počin, který se snaží skrz akci nastínit ambivalenci fenoménu
gaffiti, vztah umělec–divák, respektive problematiku uměleckých děl
(nebo gest), která jsou divákovi vnucována a jsou na něj směřována, aniž by
jemu samému byla dána možnost se takové “výstavy” nezúčastnit. Vnímám
potenciál získání silné zkušenosti, praktického “osahání” si této problematiky,
dětmi, které se tohoto happeningu zúčastnily.

MgA. Nikola Čulík

Počet zúčastněných dětí: 
47
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
17

Přiletěl k nám mimozemšťan

Počet zúčastněných dětí: 
15
Věk dětí
Od: 
9
Do: 
11

Dovnitř a dokola okolo kostela

Získal: 
ocenění
Počet zúčastněných dětí: 
50
Věk dětí
Od: 
7
Do: 
17
Syndikovat obsah