2010-2013

Hostina

Počet zúčastněných dětí: 
25
Věk dětí
Od: 
8
Do: 
14

Věčně zelený Erin – Erinský kodex

Text kurátora: 

Za vytvoření monumentální kroniky “Erinský kodex”. I přes šíři témat
mě zaujala celková kompaktnost knihy, kde se hravou formou prolínají různé
výtvarné i textové žánry. Působivý je fakt, že v 21. století může vzniknout takovýto
rukodělný artefakt, připomínající tradice středověkých iluminátorů knih,
jejichž smysl a hodnota se od relativně snadné masové produkce současnosti
lišila. Opětovný dotyk lidské ruky vnímám jako něco hřejivého.

MgA. Nikola Čulík

Počet zúčastněných dětí: 
30
Věk dětí
Od: 
7
Do: 
15

Výtvarná řeč textilu

Počet zúčastněných dětí: 
65
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
17

Emoce

Počet zúčastněných dětí: 
16
Věk dětí
Od: 
14
Do: 
17

Kniha

Text kurátora: 

Za zapojení studentů do spolupráce školy a knihovny. Za využití vyřazených
knih jako prostředku k objevování prostorových kvalit budovy knihovny
a potažmo za opětovné objevování knihy jako svébytné entity.

PaedDr. M. Pastorová

Počet zúčastněných dětí: 
7
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
14

Udělej si sám… …vynálezy v krabičce

Počet zúčastněných dětí: 
80
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
19

Prales

Počet zúčastněných dětí: 
10
Věk dětí
Od: 
6
Do: 
8

Minigalerie – Artentát

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za pochopení současných komunitních tendencí výtvarného
umění a jejich aplikaci do výuky. Velmi oceňuji formu, jakou se žáci učí
samostatně pořádat prezentaci – tím, že sama instalace, jíž se prezentace
týká, je mimo zavedené formy a tudíž pouze symbolická. Je možné
si mnohem zřetelněji uvědomit, jak působí samy takto vyčleněné formy
prezentace.

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Počet zúčastněných dětí: 
7
Věk dětí
Od: 
14
Do: 
16

Camera obscura

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za komplexitu projektu, spočívající v symbióze technické, antropologické
a umělecké stránky tvorby – v něm uchovávají historické povědomí,
avšak zároveň představují fotografii nikoli jako otisk (přestože také s otiskem
se zde pracuje), ale jako znakový koncept, jehož výsledky jsou závislé na
prostředcích, jichž využívá.

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Počet zúčastněných dětí: 
15
Věk dětí
Od: 
12
Do: 
15

Strom uprostřed stromů

Počet zúčastněných dětí: 
52
Věk dětí
Od: 
6
Do: 
18
Syndikovat obsah