2010-2013

Co myslíte lidé

Počet zúčastněných dětí: 
15
Věk dětí
Od: 
3
Do: 
6

Jak se žilo na středověkém hradě

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za citlivé a kultivované propojení hry, zábavy a poznávání života na
středověkém hradu dětmi z MŠ. Je jen škoda, že neučíte moje dcery, už vidím,
jak nadšeně by vyprávěly svoje nové zážitky po návratu ze školky.

PaedDr. Jan Svoboda

Počet zúčastněných dětí: 
9
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
6

Identita

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za projekt Identita, který navazoval a byl inspirován výstavou současného
autora, zabývající se právě tímto tématem i v širších souvislostech, jako
je intimita nebo místo jednotlivce ve společnosti, jeho vztahu k jinému člověku,
nebo samotným fenoménem umění a postavení umělce ve světě. Takové
projekty umožňují skrz tvorbu přiblížit se a porozumět uměleckým projevům
a tendencím současné výtvarné scény, což je samo o sobě inspirativní a aktuální
téma – totiž odštěpení neodborné veřejnosti prakticky jakékoliv generace
od uzavřeného ghetta umělců profesionálů, kteří se často vyjadřují jazykem,
kterému nerozumí nikdo mimo toto ghetto.

MgA. Nikola Čulík

Počet zúčastněných dětí: 
25
Věk dětí
Od: 
15
Do: 
17

Hoja, hou

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za ohromný drive, za vitalitu, s níž byla animace vytvořena. Minimalistické
užití pouze několika málo vizuálních prostředků dává o to silněji
vyniknout rytmu a gradaci jejich nasazení.

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Počet zúčastněných dětí: 
30

Seprimacé 2010–2013

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za mimořádný cit pro aktuální, naléhavé náměty a za bravurní uplatňování
současných výtvarných prostředků k jejich nepatetickému zkoumání.
Za vzbuzení živého, ničím neomezovaného zájmu studentů, zřetelného z dokumentace.
Také za to, že autor projektu takto spolehlivě pracuje již pěknou
řádku let s nevysychající invencí.

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Počet zúčastněných dětí: 
15
Věk dětí
Od: 
16
Do: 
17

Propozice k 14. celostatní přehlídce

LITOMĚŘICE 2013

14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

11. května – 6. června 2013 v gotickém hradu Litoměřice

Syndikovat obsah