2013-2016

ATAKUJÍCÍ OBRAZY ve Zlíně!

Zpráva o 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže
Atakující obrazy, Zlín 2016

V metropoli jihovýchodní Moravy, unikátním funkcionalistickém městě Zlín, se od 14. do 31. října 2016 konala 15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže Atakující obrazy.

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“

výstava:  10. - 30. října 2016
Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

Jedinečný urbanistický celek Zlína s řadou unikátních průmyslových či obytných budov a dalších kulturních památek se od 10. do 30. října 2016 stane významným hostitelským místem pro uspořádání jubilejní, 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“.

Zvědomění: Vrstvení podprahových signálů

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Kurátoři 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí
a mládeže uděluji cenu za přístup k tématu v souboru
projektů.

Počet zúčastněných dětí: 
20
Věk dětí
Od: 
15
Do: 
18

Znaky útočí

Získal: 
cenu
Počet zúčastněných dětí: 
60
Věk dětí
Od: 
13
Do: 
15
Přilohy: 

Rýmařovská vlčice

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Paní učitelka Šárka Lupečková rozpoznala archetypální potenciál klasické a notoricky známé pohádky a nabídla dětem téma, které spustilo spontánní tvořivost. Promyšlená struktura projektu umožnila zkoumat do hloubky obsahové a formální roviny námětu vlka resp. vlčice. Detaily očí a zubů (kresby a koláže), pohybu (počítačová animace), či haptických kvalit srsti a drápů (sprejové záznamy). Svobodná tvořivá energie se transformovala do  velkorysé formy dětských prací. Cyklus přesvědčivě dokazuje, že „silné obrazy“ se dají ztvárnit jak klasickými tak novomediálními technikami.
Kurátor: Vladimír Havlík

Počet zúčastněných dětí: 
58
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
15

Páni kluci nejenom v lesoparku Cihelný vrch v Sedlčanech

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Počet zúčastněných dětí: 
20
Věk dětí
Od: 
6
Do: 
12

Hokusy, pokusy, psí kusy

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Kurátoři 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí
a mládeže uděluji cenu za přístup k tématu v souboru
projektů.

Počet zúčastněných dětí: 
31
Věk dětí
Od: 
14
Do: 
15

Fresky ožívají

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Počet zúčastněných dětí: 
4
Věk dětí
Od: 
13
Do: 
15

Filmový obraz – zrození vlastní reality

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Kurátoři 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí
a mládeže uděluji cenu za dlouhodobý koncepční
a systematický přístup k výtvarnému oboru, zejména
v oblasti filmové/audiovizuální tvorby.

Počet zúčastněných dětí: 
25
Věk dětí
Od: 
4
Do: 
18

Atakující obrazy mysli

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Na projektu oceňuji postup, který zachází s tématem atakujících obrazů „obráceně“ – smysly ostatních jsou atakovány z nitra. Ačkoli medializace a zvětšování drobných kreseb (pravděpodobně niterných výpovědí) působí poněkud formálně a mechanicky, je však svým způsobem metaforou toho, čím si projde (audio)vizuální tvůrce ve veřejném a galerijním prostoru, a to vyostřenou sebeprezentací. Tento přístup a i směrem k tématu přehlídky umocňuje  „atakující“ tón samotné autorky.
Kurátor: Jiří Raiterman

Počet zúčastněných dětí: 
1
Věk dětí
Od: 
14
Do: 
14
Syndikovat obsah