Člověk a kůň

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Sleduji rozzářené tváře handicapovaných dětí ve společnosti živého
zvířete. Děti si mohou koně prohlédnout zblízka, sáhnout si, pohladit po srsti.
Sleduji jejich zaujetí a soustředění při výtvarné činnosti inspirované a rozvíjené
tímto silným prožitkem.
Byla bych ale nespravedlivá, kdybych oceňovala pedagogické vedení
jen na tomto jednom široce pojatém projektu. Celá prezentace zpracované
dokumentace kladenské praktické a speciální školy mateřské a základní ukazuje
mimořádně citlivý výběr námětů, metodických postupů a forem výtvarné
práce při respektování individuality každého dítěte, jeho zdravotního stavu a
možností. Tady je práce pedagoga skutečným posláním.

Mgr. Zdena Synecká

Počet zúčastněných dětí: 
35
Věk dětí
Od: 
11
Do: 
16
Člověk a kůň
Člověk a kůň
Člověk a kůň
Člověk a kůň