Duševní nemoc v komiksu

Spoluautoři: 
Mgr. Eva Jebavá - Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
Veronika Šámalová - ZUŠ Pardubice - Polabiny

V roce 2013 nás oslovil tatínek jedné naší žákyně, psychiatr Petr Hejzlar, s nápadem seznámit děti i veřejnost pomocí výtvarných prací s pocity, problémy a vyhlídkami lidí se schizofrenií. Napsal úvodní informaci a tři scénáře, podle kterých měly vzniknout komiksy.

Projekt jsme zahájili v chráněné kavárně Café Robinson. Pracují zde lidé, kteří mají osobní zkušenost s duševní nemocí. Tady si žáci nad sklenicí domácí zázvorové limonády přečetli scénáře a začali povídat o zkušenostech a setkáních s nemocnými v rodině i ve škole. V následujících dvou až třech měsících vznikaly ve škole ilustrace ke scénářům. Někdo pracoval sám, někteří utvořili tým. Komiksy jsme vystavili v Divadle 29 a vernisáž výstavy v září 2014 byla zahájením Týdne pro duševní zdraví v Pardubicích. Druhou výstavou jsme se vrátili zpět na začátek do Café Robinson. Proběhla zde beseda  psychiatra Petra s žáky, rodiči i ostatními návštěvníky.

Některé naše komiksy jsou uloženy na webových stránkách spolku Péče o duševní zdraví.

Atak obrazů-komiksů byl namířen proti předpojatosti, strachu, neznalosti, ignorování a tabuizaci tématu duševních nemocí.

 

 

Počet zúčastněných dětí: 
45
Doba trvání projektu: 
jeden rok s přestávkami
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
19
Seznam odevzdané dokumentace: 
komiks-leporelo - 4
komiks v ploše - 3
úvodní text a scénáře - 1
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
…Duševní poruchy jsou dlouhodobě spojeny s problémem stigmatu něčeho nežádoucího, zlého, a tendencí většinové společnosti se lidí s duševní poruchou nějakým způsobem zbavit, izolovat, nebo v lepším tento problém nevidět. Přitom duševních poruch je skutečně hodně a dá se říci, že každá rodina má zkušenosti alespoň s jedním svým členem, který někdy trpěl psychickými obtížemi… Jiří Raboch
zkušenost s duševní nemocí v mém okolí
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
práce "na zakázku", spolupráce s dalšími organizacemi
Mapování tvůrčího procesu
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
ohleduplnost - museli jsme myslet na to, že komiksy si budou prohlížet lidé, kterých by se mohly dotknout expresivní formulace typu : vražená zombie pod oknem
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Snaha o ohleduplnost je někdy na úkor nadhledu a legrace, které jsou také potřeba.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
dvě výstavy v rámci Týdne pro duševní zdraví v Pardubicích, umístění komiksů na webové stránky spolku Péče o duševní zdraví http://pdz.rajce.idnes.cz/140922_Slavnostni_zahajeni_TDZ_v_Pardubicich/ https://www.facebook.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi/
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
děti dokáží pracovat poměrně dlouhou dobu beze změny tématu nebo techniky, dobrá spolupráce v malých skupinách - některé komiksy tvořili žáci dohromady, nesnadné sladění rozvrhu žáků a plánů ostatních subjektů - ne všichni se zúčastní výstav, vernisáží, besed
od Toníka
od Týny
od Hedviky, Marušky a Týny
od Matěje
od Sáry
od Katky a Barči
od Doroty
beseda v Café Robinson
vernisáž výstavy v Divadle 29
pan psychiatr - autor scénářů