Figura

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Nesporným pedagogickým přínosem projektu Figura Romany
Šubrtové je především odvaha ztvárnit poměrně obtížná
témata týkající se hledání lidské identity a místa
v současném světě s věkovou skupinou žáků mateřské
a základní školy. Vizuální přesvědčivost tvůrčí práce spočívá
v rozmanitosti a velkorysosti použitých uměleckých médií
a v reflexi tvorby současných figurálních umělců, která je
osobitou transformací dále rozvíjena. Inspirující je
především bohatost různých náhledů a způsobů přemýšlení
o fenoménu lidské postavy včetně existenciálního podtextu.
Neméně důležitá je bezprostřední zkušenost žáků
s haptickou matérií obrazu a barev, sochařskými materiály
a s pohybovými aktivitami akčního umění, ve kterých
je prožitek vlastní tělesnosti znásoben.
Kurátor: Jiří Hanuš

Počet zúčastněných dětí: 
70
Věk dětí
Od: 
8
Do: 
11
Figura
Figura
Figura
Přilohy: