Hoja, hou

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za ohromný drive, za vitalitu, s níž byla animace vytvořena. Minimalistické
užití pouze několika málo vizuálních prostředků dává o to silněji
vyniknout rytmu a gradaci jejich nasazení.

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Počet zúčastněných dětí: 
30
Hoja, hou
Hoja, hou