Identita

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za projekt Identita, který navazoval a byl inspirován výstavou současného
autora, zabývající se právě tímto tématem i v širších souvislostech, jako
je intimita nebo místo jednotlivce ve společnosti, jeho vztahu k jinému člověku,
nebo samotným fenoménem umění a postavení umělce ve světě. Takové
projekty umožňují skrz tvorbu přiblížit se a porozumět uměleckým projevům
a tendencím současné výtvarné scény, což je samo o sobě inspirativní a aktuální
téma – totiž odštěpení neodborné veřejnosti prakticky jakékoliv generace
od uzavřeného ghetta umělců profesionálů, kteří se často vyjadřují jazykem,
kterému nerozumí nikdo mimo toto ghetto.

MgA. Nikola Čulík

Počet zúčastněných dětí: 
25
Věk dětí
Od: 
15
Do: 
17
Identita
Identita
Identita