Kámen - dřevo

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Kačenka a Terezka (6 let), nerozlučné kamarádky: „Já maluju podle fantazie." - „A já podle Kačenky."

Dům dětí a mládeže v Šumperku zasluhuje ocenění pro vysokou koncepčnost práce s dětmi věkové skupiny od čtyř do deseti let. To stvrzuje i projekt Kámen - dřevo. Doslovné ohmatání elementárních materiálů - kamene, dřeva - a uvědomění si mnohosti možností tvárné práce s nimi je zde umožněno již nejmenším. Nepodceňujme! Nenápadně tak již v této věkové kategorii začíná odvykání nevkusu a výrazovým klišé.

Cenná je i deklarovaná interaktivita při práci a empatičnost přístupu k tématu. Víceméně spontánně dojde ke konfrontaci s dílem regionálního sochaře Jiřího Jílka. I v tomto projektu je poskytnut velký prostor reflexi dětí, z níž jsem si dovolil jeden neodolatelný citát umístit do záhlaví svého příspěvku. Vypovídá za mnohé.

Jakub Synecký

Seznámení s přírodním materiálem, který provází lidstvo celými dějinami - s kamenem a dřevem.

Počet zúčastněných dětí: 
235
Doba trvání projektu: 
3 - 5/2009, 11/2009 - 1/ 2010
Věk dětí
Od: 
4
Do: 
10
Seznam odevzdané dokumentace: 
Fotografie na CD - 1 - CD
Složky s obrazy - 3 - Obrazy
Panely s textem a fotkami - 4 - Text
Doprovodný text - 1 - Text
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Inspirací mi byla výstava Kámen ve Vlastivědném muzeu. Byla jsem oslovena k vypracování doprovodného programu k výstavě. Ihned na to jsem měla představu, že rozpracuji program dále, že se budeme zabývat umělcem, který tvoří z kamene. Děti spontálně přešly k umělci, který tvoří ze dřeva.
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
V druhé části projektu, v tvorbě přímo se sochami pana Jílka, jsme začala s dětmi používat reflektivní dialog, který shledávám jako velmi přínosný k vyjádření poznatků dětí.
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Účast dětí již na několika doprovodných akcích v muzeu.
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
Spolupráce, komunikace, reflexe.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Šest měsíců hezké práce s dětmi.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Projekt jsme nikde neprezentovali.
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
Pokračovat v poznávání dalšího materiálu - kovu.
Práce ve výstavě Člověk tvůrce - příběh první - Kámen
Socha ve výstavě Člověk tvůrce - příběh první - Kámen
Výběr díla ve výstavě Jiřího Jílka
Jaká asi socha je? Výběr sochy
Jaká asi socha je? Vystřižení sochy
Jaká asi socha je? Nalepení sochy
Jaká asi socha je? Domalování sochy
Jaká asi socha je? "Moje socha je teta na hlídání" - výrok šestileté Míši, autorky
Společná socha - Mořská panna - výběr soch na koláž
Společná socha - Mořská panna - koláž