Kabinet kuriozit

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

 

Projekt Kabinet kuriozit je jedinečný hned z několika důvodů. Závěrečná výstava, která představuje vyvrcholení dvouměsíčního školního projektu, je neobyčejná mj. svou ucelenou kurátorskou koncepcí. V prostoru, kam byli návštěvníci vpouštěni pouze po desetičlenných skupinkách, se podařilo vytvořit určitou výjimečnou a posvátnou atmosféru - přirozeně se zde v adventním

období vzájemně propojily žákovské světelné objekty, původní historické vybavení místnosti a zvláštní nalezené předměty neuměleckého charakteru.

Projekt musel být pro žáky neobyčejně přitažlivý a uspokojující (také díky

jejich účasti na realizaci a instalování výstavy.) Umožnil jim důsledně se

zabývat možnostmi práce se světlem, osvětlením a zrcadlením v mnoha podobách,

stejně jako vztahy mezi světlem, objektem a instalací. Podstatný je také zájem o fenomén kuriózního nebo neobyčejného objektu, ať už v souvislosti se současným chápáním pojmu umělecké dílo, nebo v historické souvislosti s manýristickými sbírkami umění a zvláštních předmětů.

Žáci ve věku 5-19 let získali příležitost prezentovat své práce na ucelené,

kurátorsky vytříbené výstavě pro veřejnost. To pro ně samozřejmě představuje

silnou motivaci pro realizaci dalších prací. Zároveň to žákům-autorům umožňuje

několik úrovní velmi přínosné konfrontace: s ohlasy návštěvníků výstavy,

vzájemně s jinými věkovými skupinami žáků, ale také v kontextu cizích

historických děl (původní vybavení letního refektáře františkánského kláštera v Bechyni.) Za velmi podstatné považuji propojení žákovských prací s nalezenými "neuměleckými" objekty, kdy dochází k přirozenému sblížení žáků s principem ready-made a k důležitému pochybování o významu slova umění.

 

ak. mal. Matěj Smetana

Kombinací obou inspiračních zdrojů vznikl tajuplný, spoře osvětlený prostor, kam byl omezen přístup návštěvníků (časově – jen jeden večer a početně – jen 10 osob na skupinku). Čímž vznikla iluze vzácného, poloveřejného a exkluzivního prostoru a návštěvník byl nucen využít jedinečné chvíle pro možné shlédnutí Kabinetu kuriozit. Zajímavé je, že návštěvníci neprotestovali a disciplinovaně vystálli dlouhou frontu. Předměty byl zaplněn prostor letního refektáře františkánského kláštera v Bechyni, součást ZUŠ. Trasa byla vyznačena stříbrným, zrcadlovým chodníkem, který odrážel nejen sporé světlo, ale také jednotlivé osoby po něm jdoucí. A opět kupodivu byla vytyčená trasa návštěvníky bez výjimky respektována. Cesta nebyla okruhem, jedněmi dveřmi se vstupovalo, jinými vycházelo. Tedy ti, kteří „již viděli“ se s těmi, kteří „zatím čekali“ nekontaktovali v jedněch dveřích.

Vnitřní prostor byl osvícen svíčkami, led diodami a UV lampou a nutil diváka „rozkoukávat se“ , tedy opakovaně zaměřovat svoji pozornost. Vystavené předměty doplnily již existující inventář místnosti (obrazy svatých františkánů, malované okenice, barokní kropenka). Vystavována byla díla dětí, ale i nalezené objekty (spálená část včelího úlu, části sošky ježíše krista nalezené na poli, apod.) či  například zapůjčené kostelní svícny z 19. století.

Projekt byl realizován v adventní době a tematicky se opíral o toto období. Zabýval se světlem v domě, andělskými šaty,podivuhodnými předměty, lampičkami, panoramatickými obrázky z Betléma, ozdobami a svítícím cukrovím, tajemstvím či ozdobeným stromečkem pro jiné tvory.

Kabinet kuriozit učil nenápadným způsobem návštěvníky „dívat se“ a těšit se z viděného a nalezeného.

Počet zúčastněných dětí: 
56
Doba trvání projektu: 
13.10.2007 – 15.12.2007(výtvarné, sběrové a instalační práce dětí), 16.12.2007 (realizace)
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
19
Seznam odevzdané dokumentace: 
fotografie
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
1. Kabinety kuriozit neboli první sbírková činnost uměleckých a zvláštních předmětů panovníků (např. Rudolf II.), kde bývaly většinou ve skříňkách s řadou příhrádek a zásuvek a ve speciálně k tomu určených místnostech sdružovány zajímavá díla, veřejnosti nepřístupná 2. Artempo, Benátky, Itálie, 2007 – výstava, kde jsou k sobě fakticky stavěna umělecká díla a to podle nějaké idey (struktura, tvar,…ne však podle jmen, státní příslušnosti či uměleckého programu) umožňující návštěvníkovi utvářet si vlastní vazby a hledat další provokující významy vystaveného. Prostor je určen veřejnosti.
Kabinet kuriozit - pohled do instalace
Kabinet kuriozit -pohled do instalace,dveře vstupní a výstupní
Kabinet kuriozit -světelné objekty z pálené červenice
Kabinet kuriozit - pohled do instalace
Kabinet kuriozit - v popředí "světelné domy"
Kabinet kuriozit - pohled do ztemnělé části expozice
Kabinet kuriozit-Dům zázraků - pohled na kresbu citlivou na UV světlo, osvětlené UV lampou
Kabinet kuriozit - lampičky vrstvené s listy, objekt průhled do "Světla" a malované okenice
Kabinet kuriozit - pohled do instalace, stříbrný chodník
Kabinet kuriozit,objekt - noty a želatinové pusinky (odlitek)