Kniha

Text kurátora: 

Za zapojení studentů do spolupráce školy a knihovny. Za využití vyřazených
knih jako prostředku k objevování prostorových kvalit budovy knihovny
a potažmo za opětovné objevování knihy jako svébytné entity.

PaedDr. M. Pastorová

Počet zúčastněných dětí: 
7
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
14
Kniha