Minigalerie – Artentát

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Za pochopení současných komunitních tendencí výtvarného
umění a jejich aplikaci do výuky. Velmi oceňuji formu, jakou se žáci učí
samostatně pořádat prezentaci – tím, že sama instalace, jíž se prezentace
týká, je mimo zavedené formy a tudíž pouze symbolická. Je možné
si mnohem zřetelněji uvědomit, jak působí samy takto vyčleněné formy
prezentace.

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Počet zúčastněných dětí: 
7
Věk dětí
Od: 
14
Do: 
16
Minigalerie – Artentát
Minigalerie – Artentát