Nápady barona Artura Krause / animovaný film

Získal: 
ocenění

V roce 2014 jsme si v Pardubicích připomínali 160. výročí narození barona Artura Krause (2. 8. 1854). Téma pardubického "Járy da Cimrmana" (ale Artur Kraus byl skutečná postava!) se zalíbilo i dvěma studentkám z Univerzity Palackého v Olomouci, které byly u nás na VO v říjnu na praxi. 

Alžběta Hrdá během jedné tříhodinové vyučovací lekce vymodelovala baronovy busty. Na její práci navázala v další lekci Martina Panchártková. Seznámila děti s osobností, o které dosud neslyšely, jen některé znaly její jméno z názvu pardubické hvězdárny (Hvězdárna barona Artura Krause).

Výčet baronových zásluh a zájmů je delší než samotný film. Artur Kraus se hluboce zajímal především o astronomii, pozoroval Slunce (především zatmění), jako první u nás založil lidovou hvězdárnu, zajímal se o létání, sestrojil si ornitoptéru, byl ředitelem letů Ing. Jana Kašpara, přeložil pravidla tenisu a uspořádal první tenisový turnaj, byl vášnivým šachistou, jezdil na velocipedu (vlastnil řidičský průkaz na velociped č. 1), jako první měl v Pardubicích motocykl, lyže, první ve městě vlastnil psací stroj, fonograf, rád fotografoval (ale sám se fotografovat nenechal). Založil cikánskou kapelu a sponzoroval stavbu Východočeského divadla.

Mnohé z těchto aktivit zpracovali žáci pod vedením Martiny Panchártkové v krátkém animovaném filmu. Neopomenuli ani vztah barona a jeho asistentky slečny Gabrielové. Ve třetí vyučovací lekci žáci práci na snímku dokončili a dotvořili z hlíny titulky.

Přes veškerou hravost a spontánnost, se kterými film vznikal, má informativní hodnotu, vyžádala si ho od nás i Hvězdárna barona Artura Krause.

Žáci modelovali s Alžbětou Hrdou, o animovaný film, vytvořený technikou stop-motion, se zasloužila Martina Panchártková. Eva Jebavá pouze dodala námět a studijní materiály, pedagogickou praxi vedla, trochu ji dokumentovala a nyní posloužila jako kontaktní osoba.

Počet zúčastněných dětí: 
13
Doba trvání projektu: 
1 měsíc
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
11
Seznam odevzdané dokumentace: 
video: https://www.youtube.com/watch?v=r03OS-dg21M
www.zuspardubice.cz (výtvarný obor - fotogalerie - 2014/15, Nápady barona Artura Krause I a II, říjen 2014)
foto - 6 ks - dokumentace z výuky
info letáčky o baronu Arturu Krausovi - 10 ks - vydáno městem Pardubice
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Kotyk, Jiří, Komárek, Petr: Baron Artur Kraus (1854 - 1930). Klub přátel Pardubicka, 2014
www.astropardubice.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Artur_Kraus
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
Výtvarnými prostředky připomenout legendárního pardubického průkopníka a vizionáře v "jeho" Roce barona Artura Krause (2014). Postavu i v Pardubicích v povědomí lidí dost opomíjenou. Jeho nadšení pro vědu, umění i sport. Přesahy především do astronomie. Připomenutí i humorných momentů z jeho života - let/pád na ornitoptéře, kterou zkonstruoval, jeho tajné noční lyžování pod Kunětickou horou apod.
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Většina dětí dochází na VO ZUŠ již několik let, nebyl pro ně problém vyhovět zadáním praktikantek. Novinkou pro ně byla vlastní animace. A - pro většinu - informace o baronu Arturu Krausovi.
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
"Přidaná hodnota" - informace o životě barona Artura Krause. Modelování - busta barona. Výběr zajímavého životního momentu z baronova života. Příprava animačních prvků - kresba, vystřihování... Vlastní animace.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Studentky - praktikantky (nyní již magistry) - byly na praxi velice dobře připraveny nejen po odborné stránce, ale i po stránce lidské - oceňovala jsem u nich rychlé navázání přátelského kontaktu se žáky. Měly přirozenou autoritu a učily velice samostatně. Děti nadšeně spolupracovaly. Využila jsem ráda i toho, že jsem mohla učit (prostřednictvím Martiny P.) i to, co neumím!
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Kladný ohlas ze strany Hvězdárny barona Artura Krause. Petr Komárek, ředitel hvězdárny, nás požádal o využití snímku k propagačním účelům - promítají ho školám a školkám v rámci svých vzdělávacích pořadů. Film si mohli prohlédnout i návštěvníci školních webových stránek, pozitivně na něj reagovali rodiče žáků.
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
Osobností barona Krause by se dalo zabývat mnohem podrobněji. Umím si představit i pátrací hru po městě ve stopách Artura Krause apod. Tento projekt proběhl stručně - jasně - spontánně v rámci pedagogické praxe.
Modelování busty Artura Krause
Modelování - busty Artura Krause
Informace o principu animace
Zajímavosti z baronova života vybrány, příprava animace
Každý vkládá nápady do hlavy svému Arturovi
A ještě práce s písmem - titulky