Nectnosti a neřesti aneb Vnucené výstavy

Text kurátora: 

Za odvážný počin, který se snaží skrz akci nastínit ambivalenci fenoménu
gaffiti, vztah umělec–divák, respektive problematiku uměleckých děl
(nebo gest), která jsou divákovi vnucována a jsou na něj směřována, aniž by
jemu samému byla dána možnost se takové “výstavy” nezúčastnit. Vnímám
potenciál získání silné zkušenosti, praktického “osahání” si této problematiky,
dětmi, které se tohoto happeningu zúčastnily.

MgA. Nikola Čulík

Počet zúčastněných dětí: 
47
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
17
Nectnosti a neřesti aneb Vnucené výstavy
Nectnosti a neřesti aneb Vnucené výstavy
Nectnosti a neřesti aneb Vnucené výstavy