Pocta avantgardě

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Projekt Pocta avantgardě vtipným a hravým způsobem zpracovává dějiny umění 1. poloviny 20. století a zapojuje aktivně studenty do myšlenkových pochodů uměleckých směrů této doby. Zde můžeme mimo jiné hledat základy k dnešní komerční vizuální komunikaci. Lze se zamýšlet nad tím, zda by se důslednějším hledáním těchto paralel neumocnil aktuální kontext i s ním bezprostředně souvisejícího tématu „atakující obrazy“.
Kurátor: Epos 257

Počet zúčastněných dětí: 
20
Věk dětí
Od: 
14
Do: 
15
Pocta avantgardě
Pocta avantgardě
Pocta avantgardě
Přilohy: