Robinsonův VÝLET

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

kurátor ak.mal Matěj Smetana

 

ZUŠ v Polici nad Metují se liší od ostatních podobných institucí mj. velmi

kvalitním technickým zázemím, včetně možnosti kvalitně zpracovávat digitální

obraz a zvuk. Devítiminutový filmový projekt Robinsonův výlet se hrdě hlásí k

principu "švédování" (viz. film Prosíme přetočte, Michel Gondry, 2008), ale

zpracováním dalece překračuje hranice tohoto žánru. Projekt umožnil žákům

aktivně se účastnit tvorby krátkého hraného filmu od hereckých rolí přes

zpracování digitálního filmového materiálu až po nástroje filmové postprodukce

(využití bluescreenu, apod.) Největším pedagogickým přínosem tohoto projektu

byla pro žáky jistě příležitost získat cenné zkušenosti z oblasti filmové

tvorby, včetně vzájemné týmové spolupráce a specializace žáků v jednotlivých

složkách filmové tvorby.

 

 

Film je parodií na příběh Robinsona Crusoe. Stručný obsah filmu:

Robinson letí v letadle nad severním pólem. Pod letadlem je zavěšen černý pasažér Pátek. Na severním pólu číhá v křoví Mafián, který Robinsona sestřelí. Na pólu se zrovna procházejí turisté, kteří si ztroskotaného Robinsona vyfotografují a jdou dál. Robinson s Pátkem procitnou a seznámí se spolu. Přijde k nim Mafián a představí se jim jako dealer perníku. Robinson s Pátkem jsou nadšeni a perník jim chutná, tak se s Mafiánem spřátelí. Je jim zima a Robinson se pokouší rozdělat dvěma kameny oheň. Po něm to zkouší Pátek zápalkami, ale všechny zláme. Tak všichni sedí u hromádky dříví, klepou se zimou a jedí perník. S velkým křikem přijede s kopce skupina Lidožroutů. Zapálí oheň a chtějí se pustit do jídla. Mafián jim nabídne perník, se kterým jsou spokojeni, a tak sedí všichni společně u ohně. Robinsonovi se na pólu líbí a rozhodne se tam zůstat.  Chce napsat dopis, ale nemá inkoust. Pátek uloví chobotnici, ze které skleničku s inkoustem vymačká, Robinson napíše dopis a vlaštovkou odešle lidstvu. To mezitím vyslalo Astronauty, kteří trosečníka z kosmu objeví. Do rakety jim přiletí Robinsonova vlaštovka a Astronauti oznámí, že se mu domů nechce. Příkaz zní: „Zachránit za každou cenu“, proto jdou do akce. Lidožrouti utečou a Astronauti s Robinsonem odletí. Na raketě sedí Pátek jako černý pasažér. Osamělý Mafián běží ke křoví, bere svou zbraň, zamíří a......

Nejdříve jsme se věnovali inspirované přípravě. 

Promítli jsme si zmíněný americký film postupně ve všech čtyřech skupinách Grafického studia, aby se žáci seznámili s principem „švédování“. Potom jsme museli vymyslet Robinsonův příběh, ale žáci měli zapovězeno se s ním předem seznámit nebo si ho osvěžit. 
V každé skupině Grafického studia jsme vymýšleli prvky do příběhu nezávisle na ostatních skupinách. K tomu jsme použili již dříve používanou a osvědčenou metodu brainstormingu, kdy každý okamžitě řekne, co ho napadne - nápady zapisujeme, ale v této fázi nekomentujeme ani nehodnotíme. Zapsali jsme nápady jednotlivých žáků včetně jejich aspirací na role ve filmu. Potom jsme nápady prodiskutovali a vypsali ty, které jsme považovali za smysluplné. Na závěr týdne byla schůzka NAŠA TV. Sešli se její stálí členové i nové budoucí hvězdy připravovaného filmu. Vzali jsme si záznamy nápadů z jednotlivých skupin a z nich si vybrali ty, které měly tvořit náš příběh. Stručně jsme jednotlivé body napsali na kartičky a na tabuli potom sestavovali, přehazovali, doplňovali a vyřazovali - až vznikl hrubý scénář. Ten si potom vzal jeden člen týmu (kameraman Jakub) , který se ujal vyšší míry zodpovědnosti, a připravil technický scénář. Zde jsme se přece jenom trochu odchýlili od metody „švédování“ zobrazené ve filmu, ale upozorňoval jsem žáky, že to má své opodstatnění. Ve filmu všechno vypadalo velmi jednoduše. Prostě sebrali kameru, šli a natočili film. To ovšem byla filmová fikce, předem velmi dobře připravená špičkovými profesionály, takže výsledek vypadal jednoduše a hladce. Nás však čekala náročná práce a mnoho, často neřešitelných problémů, pokud bychom něco při natáčení zkazili.
Samotné filmování bylo naplánováno na tři natáčecí dny. První den byla sobota, kterou jsme celou strávili v mrazu na sněhu při filmování exteriérů. Další den byl opět víkendový - o týden později, kdy jsme filmovali trikové scény s kosmickou lodí. Přestěhování celého „cirkusu“, tedy videotechniky, světel, stojanů a materiálu na stavbu klíčovací stěny do kláštera (kde parkuje naše „Apollo“) nám zabralo celý pátek - a v neděli jsme šli na to. S nejistotou, jak dopadne výsledek jsme po natáčení všechno zbourali a přestěhovali zpátky do školy, kde jsme dotáčeli další trikové scény s Robinsonem a dabingy. Ve střižně jsme brzy zjistili, že jsme v exteriéru některé záběry buď nenatočili nebo natočili špatně, a tak jsme nemohli některé scény nastřihnout. Proto jsme ještě jednou vyrazili do mrazu a dotočili několik detailů, většinou proti obloze, abychom pak neměli problém s postavením herců. A pak již následovaly nekonečné hodiny ve střižně na sestříhání filmu, zvukové a obrazové postprodukci.

Počet zúčastněných dětí: 
31
Doba trvání projektu: 
2 měsíce
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
17
Seznam odevzdané dokumentace: 
Textový popis, fotodokumentace - 1 ks - CD ROM
Film Robinsonův VÝLET - 2 ks - DVD
Fotodokumentace z filmu - 3 filmové pásy 35mm
Fotodokumentace z filmu o filmu - 7 filmových pásů 16mm
Popis projektu - text
Chobotnice - objekt
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Seminář Jaroslava Vančáta a Marie Hlávkové, kde jsme se dozvěděli o "švédování" a filmu Prosíme přetočte
Film Prosíme přetočte
Jako koncepci pro tvorbu filmu jsme zvolili princip „švédování“, který byl objeven v americkém filmu Prosíme přetočte. V něm mají dva maníci týden na starosti videopůjčovnu. Jeden z nich je při pokusu o sabotáž v elektrárně zasažen elektrickým výbojem a tím zmagnetizován. Po příchodu do půjčovny jeho magnetické pole vymaže všechny kazety. Aby se vyhnuli průšvihu a byli schopni pokrýt zájem zákazníků, rozhodnou se požadované filmy přetočit. Mají málo času, proto natáčejí jen to, na co si vzpomenou a s rekvizitami, které mají po ruce. Tyto nové filmy půjčují velmi draho se zdůvodněním, že jsou „švédované“ a Švédsko je drahá země.
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
To, že se nám podařilo natočit něco jiného než dokument, že to dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, nachlazení žáků nám rodiče prominuli a celé jsme to uřídili. A že se nám po této zkušenosti snad podaří točit lepší dokumenty.
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Přípravné brainstormingy jsme již v jednom případě zkoušeli před mnoha lety a výsledek byl stejný jako nyní, tedy vynikající. Tato setkání přinesla nápady na několik filmů a navíc velmi efektivně. Samotná „bouře“ trvala asi jednu vyučovací hodinu a přibližně stejný čas jsme strávili nad výběrem a dotažením nápadů. V případě jedné skupiny se ale brainstorming moc nepovedl, protože žáci nebyli schopni se odpoutat od vzájemných narážek, chechtání a vyrušování, takže zde se potvrdilo jedno staré pravidlo: „Když se baví štáb, nebaví se později divák“. Ostatní tři skupiny byly natolik tvůrčí, že tento výpadek bohatě vynahradily. V průběhu přípravy se najednou objevily nové „hvězdy“, včetně představitele hlavní role Honzy. Nejenom že dodal nápad o Robinsonově cestě letadlem, ale přinesl i samotné letadlo a další letecké rekvizity, které měl doma z dřívější soukromé akce. Nakonec celou roli také skvěle odehrál. Někoho napadlo, že Robinsona unesou ufoni, pak si ale vzpomněl, že máme z minulých let v klášteře zaparkované Apollo a na půdě celou astronautickou výstroj. Zajímavá byla cesta, jak jsme se dostali na severní pól. Protože v době natáčení bylo nasněženo, tak jsem navrhoval, že se budeme vůči sněhu tvářit, jako by to byl písek a že přes zimní oblečení budeme navlékat košile, aby to vypadalo jako v létě. Tu jeden žák přišel s myšlenkou: „Tak ho necháme spadnout na severním pólu a nebudeme mít problémy ani se sněhem, ani s oblečením“. Když začínaly brainstormingy, tak jsem se je snažil urychlit mnoha inspirativními nápady, které určitě nebyly špatné a mohl by z nich být zajímavý film. Potěšující pro mě je fakt, že ve výsledku nezůstal ani jeden, protože děti přišly s lepšími. Jenom je někdy bylo nutné trochu usměrnit. Například představitel Mafiána chtěl původně hrát Křoví. Když ale někoho napadlo, že se Robinson na křoví vyčůrá a nepovedlo se nám vymyslet, jak to eticky a hygienicky zvládnout, tak si žák vymyslel Mafiána. Ale co tam bude dělat? „Bude prodávat perník“ a bylo jasné, co tím bylo míněno. Zde bylo nezbytné lehké usměrnění ke zboží z nedalekého supermarketu - a jeden z hlavních dějových motivů byl na světě. K tomu ještě někdo přidal, že by Mafián mohl Robinsona sestřelit. A podobným způsobem jsme se dostali až ke „Kobře 11“ a závěrečnému „sestřelu“ Apolla, které v původních záměrech nebyly. Samostatnou kapitolou byly trikové scény s klíčováním pozadí a podobně nám daly zabrat i pyrotechnické efekty. Výstřely z hlavně nakonec obstaraly zasunuté „římské svíce“ a zásah letadla „bouchací koberečky“. Jedním z posledních nápadů byli Turisté, do nichž se nám podařilo angažovat i členy místní vietnamské komunity a rodiče představitele hlavního hrdiny, kteří jinak vzorně obstarávali servis při natáčení exteriérů. A my jsme si při tom mohli prožít neuvěřitelný chaos, který natáčení filmů provází. To že když přijedou Turisté, tak si dají ostatní pohov, takže tam, co Turisté koukají při natáčení nikdo není, protože to už je dávno natočeno. To, jak se film natáčí na přeskáčku podle toho, kdo nebo co je právě připraveno. To, že dialogy, kde kamera „přeskakuje“ z jednoho člověka na druhého se točí nadvakrát. Nejdříve celý dialog s pohledem na jednoho člověka, a pak to samé s pohledem na druhého. To, že při stahování podkladů severního pólu pro klíčování z GoogleEarth na obrazovce zapomněli kurzor, takže se nám tam občas objevuje ručička nebn křížek, ale už nebylo času ani sil to udělat znovu. To, že......
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
Kritéria byla dvě: 1. Abychom si to během přípravy, natáčení a postprodukce filmu užili podobně jako hrdinové filmu Prosíme přetočte. 2. Aby přes všechnu zábavu vznikl film, který bude "koukatelný" a nedopustíme se v něm zásadních filmařských chyb. Protože když už film učíme, tak ať se také něco nového naučíme.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Ukázalo se, že filmařská výuka nemusí být jen nuda nad kamerovými cvičeními, velikostmi záběrů a pravidlem filmové osy, ale že to může být i zábava - jak pro učitele, tak pro žáky. Samozřejmě za předpokladu, že tu předchozí "nudu" už mají žáci za sebou. Staré filmařské pravidlo, že "když se baví štáb, nudí se diváci" se nám snad nepodařilo naplnit - to bychom považovali za úspěch.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Diskuzí se žáky a potom žáci napsali jednoduché hodnocení. To dosud není zpracováno, takže jen několik ukázek: "Film byl velmi hezký. Ale nejlepší byl Honza Steiner jako Robinson a Díler taky". "Film se mi zdá pěkný, jak si s tím každý vyhrál a dal si na tom záležet + velkou práci. TAKŽE CELÉ SUPER :D". "Film se mi líbil. Protože sem tam hrál a dal mi slávu a vzal mi čas". "Natáčení bylo super. Naučil sem se tam víc zacházet s kamerou. Hodně se mi líbilo natáčení v klášteře i v terénu".
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
Osvědčil se způsob vytváření samotného příběhu brainstormingem, ze kterého vzešlo materiálu na několik filmů. Takže jsme končili s myšlenkou, že pokud se někdo ujme dalších variant, vytvoříme sérii Robinsonů. To je jedna z možných variant pokračování. Způsob, jakým se nám podařilo natočit film od vymyšlení příběhu až po dokončení během dvou měsíců, navíc s poměrně náročnou produkcí, je ale příslibem pro posun i v tvorbě dalších filmů. Získané poznatky chceme momentálně využít při natáčení "vážného" filmu, dokumentu o spisovateli Egonu Hostovském.
Obal DVD
NAŠA TV
Pilot Robinson
Černý pasažér Pátek
Střílející Mafián
Lidožrouti
Pátek loví chobotnici
Astronauti unášejí Robinsona
Černý pasažér Pátek
Mafián a titulky. Pokračování si domyslete sami...
Film o filmu - projekce filmu "Prosíme přetočte"
Film o filmu - brainstorming
Film o filmu - zkouška skafandrů
Film o filmu - výroba zbraně
Film o filmu - výroba chobotnice
Film o filmu - filmový "plameňák"
Film o filmu - tvorba scénáře
Film o filmu - tvorba scénáře
Film o filmu - pravidla NAŠA TV
Film o filmu - exteriéry
Film o filmu - exteriéry
Film o filmu - exteriéry
Film o filmu - exteriéry
Film o filmu - trikové scény
Film o filmu - trikové scény
Film o filmu - trikové scény - "obouvání" do letadla
Film o filmu - trikové scény - "obouvání" do letadla
Film o filmu - trikové scény - "obouvání" do letadla
Film o filmu - trikové scény - a letíme...
Film o filmu - stříháme