Street Art

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

 

Co může přinést teenagerům větší vzrušení, než dělat to, co se dělat nemá. Například sprejovat na památky...Lenka Turnerová  využila schopnosti vizuálního jazyka  propojovat obsahy v obrazové rovině. Studenti si určitě s velkou chutí nasprejovali nápis VÝPRODEJ na na egyptskou pyramidu nebo nápisy MĚSTSKÁ HROMADNÁ POPRAVA, OLMA 1,5 %  MLÉKO, VODAFUJ na jiné nedotknutelné památky. Pocvičili se v jazykových hrách a  v možnostech práce s proměnou kontextu. Určitě se skvěle bavili a památkám to neublížilo...

 

Doc. Vladimír Havlík

V úvodu projektu Street Art studenti a studentky diskutovali funkci a estetičnost uměleckých projevů ve veřejném prostoru, konkrétně potom street artu. Všichni se s ním a s graffiti každý den setkáváme na ulici. Mezi street art patří takzvané šablonové graffiti, které se stalo naším tématem. Prioritou šablon je dobrá čitelnost a snaha o velmi realistický výjev, navzdory tomu že je velice plochý.   

Studenti a studentky  vytvářeli návrhy šablony, které měly působit jako antireklama. Přetvářeli firemní loga, reklamní slogany a vymýšleli i reklami vlastní. Následovalo nastříkání spreji různých barev skrz šablony na papír nebo látku. Vznikly i společné kompozice šablon na velké formáty papíru nebo látky, připomínající zeď, která je street artem posetá.

Barevné obrazy a loga jsme nafotili a v konečné fázi projektu využili pro tvorbu fotomontáží. V programu Gimp studenti umístili svůj street art na vybranou budovu, jejíž fotografii si našli na internetu. Vyzkoušeli si tedy alespoň virtuálně účinnost svého steet artu.

Počet zúčastněných dětí: 
45
Doba trvání projektu: 
školní rok 2009-2010
Věk dětí
Od: 
13
Do: 
14
Seznam odevzdané dokumentace: 
4 obrazy a 4 papíry s fotografiemi, počet 8 (formát A3), kategorie obraz
barevně potištěná látka, počet 1, kategorie objekt-látka
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Vlastní zkušenosti s dokumentací steert art a zkušenost s uměním ve veřejném prostoru.
Kniha street art, dokumentující tuto uměleckou tvorbu v ulicích Prahy.
Zájem studentů o toto téma, jejich nadšení z projektu.
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
Pro studenty zajímavé techniky, jak šablony a jejich použití při vytváření obrazu, tak práce s grafickým programem Gimp při tvorbě fotomontáží.
Mapování tvůrčího procesu
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
1. Vtip a ironie v obraze. Způsob vytvoření antireklamy. 2. Technické řešení a čitelnost šablony. Náročnost šablony se odvíjela podle zručnosti daného studenta/studentky. 3. Zajímavá barevnost po nastříkání. Výrazné barevné kontrasty. 4. Čitelnost fotomontáže po technické stránce a její významová čitelnost.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Studenty práce velice zaujala a tvorba je bavila. Velké množství šablon mělo vysokou úroveň. Povedly se jak po technické, tak i významové stránce. Projekt byl časově dobře rozvržen a náročností přizpůsoben dané věkové kategorii studentů.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Projekt probíhal ve dvou třídách součastně a bylo možné všechny vzniklé práce prezentovat a diskutovat v obou třídách. Studenti a studentky s nadšením srovnávali vzniklé práce mezi sebou.
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
Tvorbě fotomontáží by se dalo věnovat déle, za účelem většího experimentování a osvojení si programu Gimp. Někteří studenti se sním setkali prvně.
street art
street art
street art
street art šablona
steert art šablona
street art
street art
street art
street art zed'
street art zed'
street art zed'
street art plachta
street art fotomontáž
street art fotomontáž
street art fotomontáž
street art fotomontáž
street art fotomontáž
street art fotomontáž