Stromovka

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

 

Ilustrace, vytvořené dětmi pro knihu Stromovka aneb Abeceda vzácných či všelijak nádherných stromů, jsou sice vytvořeny nejrůznějšími (chtělo by se říci nejroztodivnějšími) technikami, ale kniha se přesto nerozpadá do nesourodých fragmentů. To, že text tvoří s ilustracemi integrální celek je jistě zásluha Juraje Horvátha, který ji krásně graficky upravil, nicméně podstatnou je samotná kvalita dětských prací. Ivaně Blažkové se podařilo děti vtáhnout do světa stromů bez distance pouhého „pozorovatele" přírody.  Příběhy jednotlivých stromů zažívaly děti „na vlastní kůži", dotýkaly se kůry, čichaly ke květům,... Do kmenů a korun stromů se převtělovaly. Komplexní zážitek se promítl do procesu vzniku jednotlivých prací, nabil je energií a zabránil jejich formální estetizaci. Radost z objevování a zviditelňování přírodních procesů „prorůstá" celou knihou o stromech.

 

Doc. Vladimír Havlík

       Náš výtvarný obor byl osloven nakladatelstvím Baobab s prosbou o výtvarný doprovod k připravované knize pro děti o stromech od A do Ž. Kniha není všezahrnující encyklopedií, jedno písmeno abecedy je zde vyhrazeno jednomu stromu a jeho příběhu. Použité techniky: kresba a kresba jiná (např. olejem - olivovník, medem- lípa, mahagonovým mořidlem – eukalyptus), malba, linoryt, škrábání, razítkování, frotáž, výtvarné akce (např. pálení žlutokapů - žlutokap, výtvarně nanesené pleťové masky - avokádo, míchání grenadiny – granátovník, mangrove vyrostlá z dětí – mangrove). Z velkého množství vzniklých prací mohla být jen část použita jako ilustrace do knihy Stromovka aneb Abeceda vzácných či všelijak nádherných stromů. Práce dětí ve VO ZUŠ byli rozšířeny o výtvory dětí z výtvarné letní baobabí dílny v klášterní zahradě ZUŠ pro děti nejen z VO ZUŠ (pod vedením Ivany Blažkové, Evy Volfové-výtvarnice, Dagmar Urbánkové- výtvarnice, pedagožky a  Juraje Horvátha, vedoucího ateliéru ilustrace na UMPRUM Praha).

Práce pro knihu Stromovka vznikaly v průběhu roku 2003, ale zrealizovat její tisk se za podpory grantu z Ministerstva kultury České republiky podařilo až před vánocemi roku 2009.

Počet zúčastněných dětí: 
59
Doba trvání projektu: 
6.2. – 25.6.2007 (vlastní práce dětí),2008 (realizace knihy a shánění grantové podpory, 12/ 2009 (tisk)
Věk dětí
Od: 
4
Do: 
11
Seznam odevzdané dokumentace: 
fotografie, kniha
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
texty Jiřího Dvořáka a Terezy Horváthové ke knize Stromovka
Avokádo - hra na nanášení výtvarně zajímavých pleťových masek
Eukalyptu - barvení mahagonovým mořidlem nalezené předměty, kaligrafie mahagonem
Granátovník - hledání správného barevného odstínu pro grenadinu, pojmenování ostatních
Granátovník - soutěž o nejlepší nápoj, jeho "jako" popíjení
Lípa - kresba medem ducha lípy
Mangrove - růst stromu coby výtvarná akce
Olivovník - kresba stromu olivovým olejem
Žlutokap - výtvarná akce pálení žlutokapů, imitace pouštního požáru
Žlutokap - výtvarná akce zalévání žlutokapů, imitace deště
Žlutokap -výtvarná akce rašení, imitace obrůstání žlutokapů