Světlo

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

 

Světlo, tma, archetyp, magie, mýtus, věda,  prostý úžas, hledání, objevování , fascinace, splutvůrcovství. Promyšlený, dlouhodobý a nejspíše i otevřený koncept  práce ( nejen na zimní období)  se širokým záběrem objektivu jak na cílové skupiny, východiska, ale i na experimenty s vizuálními prostředky.

PaedDr. Jan Svoboda

Děti zkoumaly  světlo v různých situacích, vytvářely  světelné objekty, zabývaly se světelnými instalacemi a performancemi, stínovým divadlem, téma světlo a stín  zpracovávaly kresbou, malbou i fotografií.

Počet zúčastněných dětí: 
60
Doba trvání projektu: 
květen 2005 - únor 2010, s přestávkami, projektu jsme se věnovali převážně v zimních měsících
Věk dětí
Od: 
6
Do: 
19
Seznam odevzdané dokumentace: 
soubor na A1, 12 ks, obraz, foto
lampion, 6 ks, objekt (+dotykové světlo 1 ks)
monumentální malba, 1 ks, obraz
papírová plastika, 1 ks, objekt
světlonoš, 2 ks, objekt (keramika)
záznamy akcí a performancí, 1 ks CD ROM
veškerá obrazová dokumentace projektu, 1 ks CD ROM
popis projektu, 1 ks, text
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Každoroční Diskurzivní dílny na PedF UK s tematem Světlo,
práce Čestmíra Sušky,
2 výstavy Petra Nikla "Zahrada hudby a fantazie" a" Labyrint světla",
černé divadlo,
Ciglerovy kresby,
šamanské rituály,
malby W. Turnera, …
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
Soustředit vnímání žáků na jevy spíše pomíjivé a prchavé, naučit se vnímat i drobné nuance a proměny, dosáhnout zklidnění a upozornit na křehkost jevů, které ve shonu technicistního světa přestáváme vnímat
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Pro děti bylo velmi atraktivní vytvářet a prožívat různé aktivity se světlem. Rituály "odnášení" nebo "mizení" světla velice intenzivně prožívaly a rády se k nim vracely. Záznamy světla zejména kresbou byly pro ně zpočátku složité, než si uvědomily, že vlastně kreslí-li světlo tužkou na bílý papír, musí kreslit tmu. Tím si začaly více všímat duality světlo - stín a posléze se dostaly až k intenzivnímu prožitku stínohrátek. Tím, že při práci s lampičkou se počet světelných zdrojů neomezil jen na jeden, začaly mnohem intenzivněji vnímat nedefinitivnost toho, co vidí kolem sebe a proměnu reálného tvaru v závislosti na umístění a počtu světelných zdrojů pak již přímo záměrně vyhledávaly.
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
Nejdůležitějším momentem, který přímo fatálně ovlivňoval práci se světlem, byl nedostatek tmy - proto se práce na tomto projektu soustředily hlavně do zimních měsíců, kdy se v odpolední výuce už kolem páté hodiny dalo pracovat i bez problematického umělého zatemňování. Při mnohých aktivitách bylo nutno skupinu dvanácti dětí i dělit, aby byly všechny dostatečně zaměstnány a nerušily ostatní. Při práci vyžadující naprostou tmu bylo někdy složité udržet klid ve skupině a nutnost zajištit bezpečnostidětí při nočních akcích také někdy byla limitem práce se skupinou. Přesto v dnešní digitální době plné virtuálních lákadel byl prožitek třeba "Cesty ohně " pro děti nezapomenutelný.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Bylo zajímavé sledovat, jak děti samy promýšlejí další varianty jednotlivých kroků. To, že jsme se tématu věnovali vždy jen poměrně krátkou dobu (s každou skupinou jen několik týdnů) bylo nutností - aktivity se světlem jsou totiž velice tiché a klidné a ve skupinách, kde je větší počet chlapců, začala rychle stoupat potřeba na zařazení "akčnějších" a dramatičtějších úkolů. Nicméně úžas dětí při "odhalování" dalších variant práce se světlem, světelným objektem, stíny, "kresba" gumou , … byl nelíčený a zájem dětí spontánní.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Z reakcí dětí přímo při práci bylo znát, že je tematika světla a tmy velice zajímá. Z Nočníčku (noční akce s množstvím světelných aktivit) dostali rodiče písemný výčet aktivit a spontánně v pozdějších rozhovorech se k této akci vraceli a hodnotili ji velmi vysoko, děti dle jejich vyjádření tyto aktivity velice oslovily. Na Podvečerníčcích jsou prezentovány světelné akce rodičovské a další veřejnosti a mají vždy výrazný příznivý ohlas.
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
Při práci se světlem je třeba vždy velice dobře připravit činnosti pro všechny děti, povzbuzovat jejich zájem o "spolutvůrcovství" (např. je nechat vybírat hudbu vhodnou pro světelnou performanci, zpracovávat pořízené fotografie na počítači, povzbuzovat je k dalším nápadům při řešení choreografie performancí, …), podněcovat je k dalším nápadům "jak dělat světlo". Při činnostech vyžadujících naprostou tmu (kresba světlem) zajistit bezpečnost dětí. Děti byly vždy velice překvapeny, když se po skončení práce seznámily s obrazovým materiálem, který byl inspirací pro jednotlivé kroky - vidím to jako mnohem vhodnější a pro děti zajímavější, než je např. s Turnerem nebo Cíglerem seznamovat před zahájením práce - děti pak nenapodobují předložený vzor. Podobnost jejich prací s insiračním zdrojem je vede k zajímavým debatám o cestě a cíli, snaha vyřešit úkol je spontánní a nedeformovaná.
Lampion
Lampion
Kresby světlem
Kresby světlem
Kresby světlem - digikoláž
Světlonoš
Světelná cesta
Světelná cesta
Světelná instalace a performance
Hlava
Ruce
Člověk
Člověk
Monumentální malby
Monumentální malby
Lampiony
Lampiony kresby
Lampiony kresby
Znak světla
Znak světla
Lampiony malby
Lampiony malby
Papírová socha
Papírová socha
Papírová socha
Papírová socha - stíny
Kresba světla
Linorit
Průsvitka na okno
Malba světla
Malba světla
Malba světla