Tajný život blechy

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Projekt svojí bezprostředností útočí na naši představivost a naše smysly jsou rázem ve střehu. Jeho humor a hravost je podtržena užíváním různých prostředků (kresba, malba a prostorové objekty) a hledáním jejich vyjadřovacích možností. Zábava a poučení jsou v rovnováze a to není málo!
Kurátor: Miroslav Černý

Co jsou atakující obrazy proti atakující bleše?… Projekt Miroslavy Rychtářové působí na všechny smysly. Na první pohled je jasné, že děti bavil. Radostná, poťouchlá, vtipná práce. Blecha se dostává divákovi pod kůži…
Kurátor: Vladimír Havlík

Počet zúčastněných dětí: 
20
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
6
Tajný život blechy
Tajný život blechy
Tajný život blechy
Přilohy: