Ulice – billboard – parodie

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Komu dnes patří ulice? Jaká sdělení nás zde atakují a jak se před nimi můžeme bránit. Projekt Evy del Risco Koupové využívá jazyka současné „chytré reklamy“, ale otáčí jej proti sobě. Zúčastnění teenageři si uvědomili možnost anarchistického aktu, parodie, zesměšnění „seriozních“ sdělení, které se nám snaží reklama podsouvat. Odvážnými zásahy do veřejného prostoru spustili řetězec akcí a reakcí. A protože náhoda přeje připraveným, stali se nevědomky účastníky jejich akce i čínští (nebo snad japonští) svatebčané. Smích je osvobozující a umožňuje vykročit k hledání sebe sama přirozeněji, než mentorské poučování.
Kurátor: Vladimír Havlík

Počet zúčastněných dětí: 
30
Věk dětí
Od: 
15
Do: 
18
Ulice – billboard – parodie
Ulice – billboard – parodie
Ulice – billboard – parodie
Přilohy: