Vývoj umění

Dvouletý projekt seznamující žáky se základními uměleckými mezníky a směry ve vývoji světového umění. Zároveň teoreticky i prakticky se seznámí s typickými prvky a technikami, jichž používali umělci od starověku po současnost. Starověk - např. hliněné destičky s klínovým písmem, malování na hedvábí, keramická mozaika. Středověk - např. gotické okno (koláž). Renesance - např. typické škrábané sgrafito. Baroko - např. kresba portálu nebo keramické zpodobení venkovského barokního štítu.  

Počet zúčastněných dětí: 
43
Doba trvání projektu: 
2 roky
Věk dětí
Od: 
14
Do: 
15
Seznam odevzdané dokumentace: 
Gotické okno - koláž - 1kus, obraz, autor: Ilona Rezlerová
Renesanční sgrafito - 1 kus, obraz, autor: Ilona Rezlerová
Štít barokního venkovského domku - 1 kus, objekt, autor: Ilona Rezlerová
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
moje aprobace - dějepis a nedostatek času věnovat se vývoji umění v hodinách dějepisu
snaha přiblížit žákům historické techniky a skloubit je s jejich dosavadními znalostmi
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
Zajištění zájmu o výtvarnou výchovu i v nejvyšších ročnících ZŠ
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Využití znalostí výtvarných technik a neucelených znalostí z dějepisu a jejich skloubení
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
- zajímavá výtvarná technika (hedvábí, keramika) - osobní zájem díky blízkosti zobrazovaných objektů
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
Velká časová náročnost některých částí projektu, problém v případě absence žáka