Voda

Získal: 
cenu
Počet zúčastněných dětí: 
15
Doba trvání projektu: 
9 měsíců
Věk dětí
Od: 
8
Do: 
11
Seznam odevzdané dokumentace: 
CD ROM - 1
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
K tématu "VODA" jsem došla přes rozmanitosti počasí, které jsem se snažila zpočátku zapsat tím nejjednodušším způsobem. Tím je pro mě linie. Byla to práce vycházející z pokusů s vodou, ale i z vlastních zkušeností a pocitů dětí.
Přilohy: