Zážitek na základě komunikace s výtvarným dílem

Počet zúčastněných dětí: 
24
Doba trvání projektu: 
od 10.2.2010 - projekt pokračuje
Věk dětí
Od: 
6
Do: 
14
Seznam odevzdané dokumentace: 
Výtvarné práce formátu A 3. A2 - 22- obraz
Postavy - 2 - objekt
Obrázky na CD ROM - 1 - CD ROM
Video na DVD - 1 - video
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
zvýšení zájmu o umění
nárust dětské kreativity
Zážitek na základě komunikace s výtvarným dílem
Zážitek na základě komunikace s výtvarným dílem
Zážitek na základě komunikace s výtvarným dílem
Zážitek na základě komunikace s výtvarným dílem
Zážitek na základě komunikace s výtvarným dílem
Zážitek na základě komunikace s výtvarným dílem
Zážitek na základě komunikace s výtvarným dílem
Zážitek na základě komunikace s výtvarným dílem