Rozborový seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže 2019

24. května = příjezd, ubytování, přivítání, projekce (18:00-22:00)

V pátek budou účastníci rozborového semináře přivítáni organizátory a představiteli partnerů. Kulturní program večera bude doplněn filmovou projekcí a zahajovacími programy ZFF. Objevuj a poznávej - to je hlavní výzva a především ústřední téma 59. ročníku Zlín Film Festivalu 2019. Zvolený cestovatelský motiv festivalu se váže k nadcházejícím stým narozeninám slavného cestovatele, dobrodruha a spisovatele Miroslava Zikmunda.

25. května = vernisáž a prezentace výtvarných projektů (10:00 – 22:00)

V sobotu bude v prostorách výstavy, v budově Fakulty humanitních studií, přehlídka slavnostně otevřena vernisáží, na které budou uděleny ceny pro výtvarné pedagogy za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru a za mimořádný přístup k tématu (hledání a zkoumání témat, vlastní tvorba, prezentace procesu a jeho výsledků). Tyto ceny navrhuje tým kurátorů složený z teoretiků a didaktiků výtvarného oboru a aktivních výtvarných umělců, který posuzuje všechny zaslané projekty. Hlavním cílem a obsahem rozborového semináře bude komentovaná prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol na ústřední téma SDÍLENÁ IMAGINACE. Zde bude poskytnut velký prostor ke konfrontaci názorů a výměně zkušeností výtvarných pedagogů se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi a mládeží v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Následná diskuse se bude zabývat podněcováním různých forem obrazotvornosti nejen vizuálními, ale v rámci mezioborových přesahů i dalšími uměleckými prostředky a zároveň bude reflektovat, jak mohou výtvarní pedagogové obohatit výtvarnou edukaci a projev žáků ve věku síťových médií a rychlé obrazové komunikace. Praktickou součástí prezentací projektů budou inspirativní workshopy oceněných projektů realizované formou performativních a konceptuálních akcí a projekce projektů zaslaných v audiovizuální formě. Večerní program bude věnován doprovodným programům ZFF.
Lektoři: Vladimír Havlík, Markéta Pastorová, Jan Pfeiffer, Matěj Smetana, Jan Svoboda, Jaroslav Vančát, Romana Veselá

26. května = program ZFF (10:00-15:00 a déle)

Nedělní program víkendového rozborového semináře bude věnován programu Zlín Film Festivalu, který již 59 let úspěšně oslovuje a získává pro filmové umění zejména mladé diváky. Zlín Film Festival, aktivní člen European Children's Film Association, je nejstarší, největší a nejvýznamnější filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Účastníci semináře budou mít možnost se zúčastnit odborného doprovodného programu filmově-výchovné konference Kino za školou a shlédnout několik filmů z programové nabídky ZFF.

Doplňující info

Předpokládaná cena: 1200 Kč (bez ubytování) 1700 Kč (s ubytováním v Domově mládeže 2, Růmy 4050, Zlín) Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení. Maximální počet účastníků je 60 osob. Přihláška zde Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 12. dubna 2019 na e-mail: randakova@nipos.cz, tel.: 778 702 496.