Projekty 2010

Autor:
Blanka Štěrbová
Název instituce:
ZŠ Blatenská
Počet zúčastněných:
43
Věk: 14 - 15