Projekty 2013

Autor:
Eva Jebavá
Název instituce:
Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
Počet zúčastněných:
50
Věk: 8 - 17