Projekty 2013

Autor:
Zdeňka Pavlíčková
Název instituce:
ZUŠ Opava
Počet zúčastněných:
47
Věk: 5 - 17