Projekty 2013

Autor:
Jana Holcová
Název instituce:
ZUŠ Český Krumlov
Počet zúčastněných:
30
Věk: 7 - 15