Projekty 2016

Autor:
Eva del Risco Koupová
Název instituce:
VOŠ pedagogická a sociální, SŠ pedagogická a Gymnázium, Praha 6
Počet zúčastněných:
30
Věk: 15 - 18