Projekty 2019

Autor:
Dita Průchová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162
Stručný popis:
Projekt „Krajina mé fantazie“ zpracovávalo 19 žáků výtvarného oboru ve věku 10 – 14 let v roce 2017 v rámci projektu „Cesta kolem hlavy“, který se zabýval mimo jiné výtvarným zachycením vlastních představ dětí. Úkolem bylo zpracovat pět okruhů: malbu „Jak krajina vypadá“, grafiku „Kdo v ní žije“, kresbu „Mapa místa“, libovolnou technikou „Co je uvnitř“ a papírový „Tunel do krajiny fantazie“. Jednotícím prvkem byly formát prací a částečně zadaná technika. Každý žák tak vytvořil svou vlastní vizualizaci fantazijní země a obyvatel, někteří pokračovali vymýšlením příběhů, rozváděním námětů do další výtvarné práce. S hlavními pěti okruhy projektu byli žáci seznámeni předem, takže mohli budovat svůj svět ve vzájemné návaznosti ztvárňování představ. V závěru své nápady a fantazie sdíleli na společné výstavě.
Počet zúčastněných:
19
Věk:
10 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x malba čtverec z A2, 1x malba A4, 4x kresba čtverec z A2, 2 x kresba A3, 2x kresba malá,10 x grafika menší než A4, 3 x papírový objekt