Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Lada Poulová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
Stručný popis:
Inspirací pro tvorbu byly portréty mistrů, které žáky zaujaly, m.j. i vztahem k našemu městu ( viz Anton Kolig). Výzvou bylo nechat plátno "oživnout". Díky následné spolupráci s tanečním oborem se portréty rozpohybovaly, jak dokládá video.
Počet zúčastněných:
7
Věk:
13 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
fotodokumentace 3 x A2, odkaz na YouTube
Video dokumentace: