Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Lada Poulová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
Stručný popis:
Práce vychází ze zkušeností získaných na stáži v rámci projektu Erasmus+. Tématem bylo nechat se insipovat krajinou, přírodou, předem neznámým místem a oslovit tak náhodného procházejícího. Experimentovat s náhodně nalezeným, hledat hodnoty místa, neničit ale nabídnout k zamyšlení.
Počet zúčastněných:
6
Věk:
11 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
fotodokumentace 4 x A3