Projekty 2019

Autor:
Zuzana Vavrušová, Romana Večeřová
Název instituce:
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk
Stručný popis:
Hlavním záměrem našeho celoročního projektu bylo ukázat dětem město z jiného úhlu pohledu, podpořit jejich všímavost a zároveň tak prohloubit vztah k místu, kde žijí. Smyslem bylo hravou a netradiční formou přiblížit historii města Šumperka, zajímavá místa, domy a ulice, kudy každodenně prochází. Prostřednictvím výtvarných prací si účastníci projektu vyzkoušeli, jaké by to bylo, kdyby měli možnost prostředí, ve kterém žijí změnit, či ovlivnit. Symbol mandaly proto, že každý z nás je středem vlastního světa, ten je zase součástí většího celku - rodiny, města, země, vesmíru... Projekt jsme spolu s dětmi začali v říjnu 2018. Postupně jsme se seznamovali se symbolem kruhu a mandaly, např. technikou voskové rezervy, akvarelu nebo modelováním. Vyšli jsme do terénu a zahájili objevování v ulicích našeho města, za pomocí fotoaparátů a mobilů. Nasbírané úlovky jsme začali zpracovávat technikou frotáže, tisku a koláže - kanálová mandala. S fotografiemi jsme pracovali během celého roku, např. pomocí škrobové techniky vznikaly imaginární mapy města, poznávací hra, magnetická tabule, kresby...Během společné tvorby jsme často hovořili o tom, jak by mělo naše město vypadat, aby se v něm dětem líbilo. Svoji představu vyjádřily v kresbách, které jsme použili pro vznik pexesa. Pexeso jsme nazvali stejně jako projekt "Mandaly města" a nabídli ho Informačnímu centru města Šumperka. Pro malé návštěvníky plánujeme k pexesu vytvořit i průvodce městem.
Počet zúčastněných:
12
Věk:
9 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x kombinovaná technika A3, 2 x frotáž kruh, 2 x tisk kruh, 3 x kombinovaná technika, škrobový papír čtverec, 1 x portfolio A1, 5x akvarel,tuš čtverec,1 x pexeso 32 kartiček