Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Zdeněk Babinec
Název instituce:
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice
Stručný popis:
Výtvarný projekt navázal na besedu o surrealismu. Sny, představy, automatická tvorba a další postupy využívané surrealisty se staly inspirací pro vlastní tvorbu, založenou na představách a fantazii.
Podmalba, kombinovaná technika, vzájemné sdílení představ, fotografování, úpravy v počítači, vytvoření výtvarných řad, beseda, využití v oblasti grafického designu, závěrečná domalba. Podrobně je projekt rozepsán v anotaci v pdf viz odkaz.
Počet zúčastněných:
10
Věk:
13 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1xmalba A1, 1x portfolio A4,