Projekty 2019

Autor:
Marcela Polochová
Název instituce:
Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
Stručný popis:
Sledování cesty sdílených fotografií digitálním prostorem sociálních sítí. Množství exponovaných podnětů může tvořit zavádějící význam, ovlivněný často nekompromisním, zrychlujícím se tempem i náhodnou nabídkou.
Projekt se opírá o význam slova sdílet v souvislosti s rozvojem digitální fotografie. Míří k zamyšlení nad schopností vnímat tyto vizuální informace v dnes neustále se zrychlujícím tempu. Ptáme se: Kam směřují námi digitálně sdílené obsahy? Jakou roli zde hraje náhoda nebo jakým způsobem jsou pozměňovány významy sdílených vizuálních informací ve vztazích mezi sebou?
Počet zúčastněných:
17
Věk:
12 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 X prezentace B1, 1 X instalace, 1 X odkaz na YouTube