Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Petra Pětiletá,
Spoluautoři:
Zora Velková
Název instituce:
OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o.
Stručný popis:
Imaginace je především za vším, co vzniklo. V umění i mimo něj. Vše začalo od počátku věků Antropocénu obrazovou myšlenkou – imaginací, u které se neustále vyvíjí způsob jejího sdílení (i čtení). Od jeskynních maleb se postupně myšlenky transformovaly do znaků až textu, i cestou obrazů a obrazoborectví. Dnes je snadné nasdílet libovolné množství nejrůznějších vizuálních multimediálních informací díky technologiím. Můžeme také používat vizuální informace, které jsme sami ani nevytvořili z internetu, něco malého na nich změnit, nebo si je přivlastnit a nasdílet je bez úsilí a stačí to. Co dnes znamená originalita a autenticita?
Náš projekt je v prvé řadě zážitkovým procesem, který vedl k mnoha diskuzím ohledně tématu sdílení v jeho rozdílech či projevech. Odpovědět na otázku: Co je imaginace? Není tak těžké. Říci, že se jedná o vnitřní představu je správné, ale otázky: Co všechno tuto představu ovlivňuje a jak je dnes podrobována díky současnýcm technologickým možnostem? Naši studenti jsou od raného dětství na internet zvyklí a je pro mnohé z nich naprosto nezbytný. Specifickým způsobem vzájemně komunikují a sdílejí. Ale co vlastně? Něco ze svého vnitřku? Nakolik?
A právě proto jsme se rozhodli ve studentech vzbudit jejich vnitřní představivost a záměrně vynechat současné technologické možnosti užívání datových médií a jejich sdílení.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
14 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
instalace, A4 portfolio