Projekty 2019

Autor:
Jitka Magdálková
Název instituce:
Základní umělecká škola Uherské Hradiště
Stručný popis:
-Inspirace sbírkou, kterou si nosíme z přírody po kapsách
-Kamínek, kaštan, oříšek, klacík, list, květ, semínko...
-Zkoumání tvaru a barvy
-Hra s tvarem a barvou
-Volná imaginace vycházející z předchozích výtvarných zkušeností
Počet zúčastněných:
30
Věk:
5 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
kresby, malby a kombinované techniky, seskládané do určeného formátu