Projekty 2019

Autor:
Michaela Trpišovská
Název instituce:
Národní galerie Praha
Stručný popis:
„Někdy je potřeba brát věci vážně… a jindy je zase možné „supervážné důležitosti“ - jako umění třeba - brát s humorem. Takže tentokrát se budeme hlavně bavit! Z velkých se stanou malí a z malých pak skuteční umělci. Budeme tančit, stanou se z nás minutové sochy, nakreslíme si svítící obrazy na záda, oslavíme věci megaobrazem a možná si promluvíme chvíli vážně o umění s plyšákem. Inspirovat nás budou umělci, kteří neztratili smysl pro humor – Zorka Ságlová, Erwin Wurm, Bruno Munari, Alison Knowles, hnutí Fluxus, Keith Arnatt, Joseph Beuys a další.“ Toto bylo pozvání do Korza Veletržního paláce, kde se pravidelně pořádají Herny pro rodiče s dětmi od 1,5 do 5 let. Galerie se stává i pro děti místem pro první setkání s uměním i laboratoří pro experimenty s materiály a výtvarnými technikami. Stává se ale i místem pro inspirativní a společná setkání s rodinou a přáteli, místem pro sdílenou i soukromou imaginaci. Děti (i jejich rodiče) měli společně šanci ponořit se do jednotlivých aktivit, při kterých bylo nutné použít vlastní tělo. Experimenty se tentokrát neodehrávaly na papíře, ale přímo na vlastním těle. Odvahu umělců, kteří prováděli své performance a extravagantní akce, děti transformovaly přirozeně do hry, aniž by se ztratila radost a prožitek z toho, co vzniká při hře ještě dál. Imaginace původně uměleckých akcí se stala alespoň na hodinu realitou pro všechny zúčastněné. Bez hry by neexistovala imaginace a bez imaginace by neexistovalo umění.
Počet zúčastněných:
200
Věk:
2 - 60
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
11x fotodokumentace