Projekty 2019

Autor:
Gabriela Sakinová
Název instituce:
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
Stručný popis:
Žáci s použitím automatické kresby kreslili volně na papír svou současnou náladu a myšlenky nebo témata, která je napadala.Někteří použili k vyjádření svých pocitů abstraktní prvky, ať už geometrické či přírodní a jejich střídání a prolínání. Jiní do svých prací zakomponovali i reálné věci a symboly, které evokovaly jejich myšlenky.Černobílá kombinace jen podtrhla nekompromisnost a zároveň nejistotu o světě, který může přitahovat i děsit. Očekávání , myšlenky a pocity jsou zobrazeny kresbou na křídovém papíře s použitím černé fixy.
Počet zúčastněných:
15
Věk:
13 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
15x kresba