Projekty 2019

Autor:
Zdeňka Pavlíčková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace
Stručný popis:
- návštěva výstavy (a doprovodného animačního programu) participačního projektu Miroslava Brooše v Domě umění v Opavě . Projekt byl založený na práci umělce s materií země. Zem, hlínu přenáší z různých míst krajiny na nová místa, kde splyne s okolím. (foto č.2). Více https://goout.net/cs/vystavy/miroslav-broos-darovani-zeme/vnhed/+hdprj/
- vybídnutí dětí k dobrovolnému připojení se k projektu (foto č.3 - děti našly v DU i balíček hlíny své učitelky a její příběh na podlaze)
- děti přinášely hlínu, rodiče zasílali fotografie míst odkud zem s dětmi nabrali
- společně jsme hlínu rituálně balili do přírodní textilie, navzájem jsme si hlínu „darovali“, mísili dohromady. Zkoumali jsme jaká je hlína na dotek, jakou má barvu. Sdíleli jsme si příběhy spojené s hlínou, zemí odkud pochází, proč zrovna tohle místo má pro nás význam (foto č.4,5)
- instalace ve třídě – balíčky (kokony, vejce, cibulky, čínské koláčky či jak je děti nazývaly) jsme zavěsili na stěnu (foto č.6)
- poslední fáze projektu se uskuteční na jaře, hlínu svou, smísenou s hlínou od svých spolužáků, kamarádů, učitelky, si odneseme domů (nebo na ta místa, kde jsme ji nabrali a nebo ji přidáme k hlíně před školou, Domem umění, kde hlína autora M. Brooše splynula s hlínou a s trávníkem - foto č.7). Děti si své balíčky vyloupnou a hlínu přenesou do „své krajiny“ a nechají ji slunci, dešti ...
Počet zúčastněných:
41
Věk:
7 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
6 x objekt malý, 6 x fotografie s textem dětí, A1 s fotografiemi a podrobnějším popisem projektu