Projekty 2019

Autor:
Martina Sumcová
Název instituce:
Základní škola Sedmikráska, o.p.s.
Stručný popis:
Téma mosty jsem vybrala po zhlédnutí výstavy Santiaga Calatravy v Domě U Kamenného zvonu v Praze. Připadalo mi zajímavé otevřít s dětmi toto téma, které má mnoho možných přesahů, hledat spolu s nimi různé cesty ke ztvárnění tématu a rozvíjet jejich kreativitu.
Nejprve jsme začali velmi zeširoka, povídali jsme si s dětmi o významu mostů, proč je lidé začali stavět, kde všude je lze vidět, z jakých materiálů jsou postaveny, co případně spojují a co obvykle bývá pod nimi. Poté jsem jim představila dílo Santiaga Calatravy a krátce popsala jeho tvůrčí postupy. Povídali jsme si o tom, kdo je to architekt a v čem spočívá jeho práce. Tak jako Calatrava hledá svou inspiraci v přírodě, i my jsme hledali pomocí svých těl inspiraci k vytvoření mostů. Skupinky dětí po třech až pěti se snažily ze svých těl přemostit určitý prostor a samozřejmě nezapomenout na „estetiku“ hotového díla. Poté si děti zaznamenaly na papír své návrhy, které následně upravily pomocí akvarelových pastelek tak, že potlačily prvotní skici tužkou, aby výsledek už připomínal návrh mostu. Dále jsme toto téma a hotové návrhy využili ke zpracování dvěma různými výtvarnými technikami. Děti se jednak snažily ztvárnit most z keramické hlíny, jednak tvořily malbu na papír. Každý si vyzkoušel, co je mu bližší.
Hotová dílka se od svých návrhů dosti liší, i o tom jsme si s dětmi povídali. Není jednoduché vytvořit návrh, podle kterého vznikne vyvážená a stabilní 3D stavba. Myslím, že celý projekt byl pro nás všechny v
Počet zúčastněných:
12
Věk:
7 - 10
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x malba A2, 3 x keramický model mostu, 1x portfolio A4