Projekty 2019

Autor:
Martina Sumcová
Název instituce:
Základní škola Sedmikráska, o.p.s.
Stručný popis:
Na svých celoročních vycházkách přírodou se psem jsem sbírala klacíky, které mi připomínaly pohyb zvířete či zvíře samo. Z takto nasbíraných klacíků jsem vybrala ty „nej“ a donesla je do kroužku keramiky mezi děti.
Každý z klacíků jsem jim nejprve představila. Ukázala jsem jim klacík z různých úhlů a nechala je vymýšlet a hledat souvislosti s nějakým zvířetem. Nakonec jsem jim objasnila svůj pohled, proč mě ten který klacík oslovil a co jsem v něm viděla já. Bylo to velmi zábavné a děti se moc těšily, že si vyberou ten svůj „nej“ klacík. Poté malí tvůrci utvořili čtveřice, dostali velký papír formátu A1, bílé gelovky, bílé pastely a tužky. Jejich úkolem bylo obkreslit vybraný klacík a dokreslit zvíře, které si představují. Klacíky jsem rozdělila na tři hromádky a každá skupina dostala postupně všechny. Z nich si vybralo každé dítě nějakého svého favorita a nakreslilo několik obrázků. Ty jsme si vzájemně představili. Zajímavé určitě bylo, že si spousta dětí vybrala stejný klacík, ale každý v něm viděl úplně jiné zvíře. Na konci hodiny jsme vybrali nejpovedenější dílka všech tvůrců. Překvapilo mě, že se děti dokázaly domluvit, pokud se některé klacíky opakovaly.
V další hodině jsme z keramické hlíny modelovali jednotlivé součástky, které zvířatům chyběly, poté jsme je glazovali a přilepili ke klacíkům tak, aby vznikl originální výtvor.
Počet zúčastněných:
12
Věk:
7 - 9
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
10x klacíkovo-keramické zvířátko, 1x portfolio A4