Projekty 2019

Autor:
Iveta Tobiášová
Spoluautoři:
Eva Jebavá, Pavla Závodná, Kateřina Pappová, Martina Panchártková, Jan Vojtíšek, Alena Kožená
Název instituce:
Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
Stručný popis:
V roce 2018 jsme uspořádali výtvarné soustředění Pardubice – dopravní uzel. Východiskem soustředění byla fascinace dopravou a současně uvědomění si její komplikovanosti. Prolínání železnice, silnice, vodní a letecké dopravy. Protipólem k technickému aspektu dopravního tématu bylo setkání se studenty Masarykovy university, kteří nám vyprávěli o půlročním pěším putování do Santiaga de Compostela.
Výtvarně jsme zpracovali životopisy Jana Kašpara a Jana Pernera, hodnotili jejich nedávno instalované sochy, formou výtvarných happeningů zasahovali do veřejného prostoru a sdíleli výtvarné počiny s kolemjdoucími.
V rámci ZUŠ Open jsme na společnou plavbu parníkem po Labi přizvali seniory z pardubických klubů, nabídli hudební vystoupení a výtvarné aktivity.
Výtvarné soustředění probíhalo od pondělí 20. května do pátku 24. května. Zúčastnilo se ho 25 žáků výtvarného oboru ve věku 10 až 16 let.
Počet zúčastněných:
25
Věk:
10 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x ilustrační plakát