Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Miroslava Rychtářová
Název instituce:
Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1.května 330, příspěvková organizace
Stručný popis:
Co je to podobizna? V jakém kontextu se používá? Je podoba s někým z mých předků nápadná? Komu se podobám? V čem jsou fotografie podobné? Jak se fotografovalo v minulosti? Kdo vlastnil fotoaparát? Byl fotoaparát vzácností? Jakou funkci mají dnešní fotoaparáty? Nevytlačí je snad časem dokonalejší mobily? Jakou mají staré fotografie výpovědní hodnotu. Jakou hodnotu a využití mají fotografie v současnosti Koho na fotografiích najdeme? Proč se předkové fotografovali, kde a jak? Z jakého důvodu se fotografujeme dnes? Jsou to stejné důvody?
Žákyně dostaly za úkol, aby vyhledaly spolu s rodiči a prarodiči fotografie z „rodinného alba“. Fotografie v naskenované podobě posílaly e-mailem. Fotografie jsme tiskli a kopírovali. Připravila jsem pro žákyně malou sbírku historických fotoaparátů. Žákyně se seznámily s historií fotografování. Historické fotoaparáty jsme si nakreslili, objevovali jsme technické možnosti aparátů, mechanismus těchto přístrojů. Pak nastala práce s nashromážděnými fotografiemi. Žákyně sdělovaly své zážitky s hledáním v rodinných sbírkách či albech. Porovnávaly podoby předků, kdo je komu podobný. Žákyně výtvarně zpracovávaly a dotvářely vybrané fotografie. Každá žákyně se pokusila vytvořit svoji vlastní autorskou FOTO- knihu, která také obsahuje selfie autorky. V závěru tohoto projektu jsme ze zbylých nakopírovaných fotografií a dalších nashromážděných fotografií vytvořili bystu – „Jsme si podobní a přitom jsme každý jiný.“
Počet zúčastněných:
9
Věk:
10 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
9 autorských fotoknih A4, prostorový objekt 33 x 25 x 20 cm