Projekty 2019

Autor:
Simona Svatošová
Název instituce:
Gymnázium Jana Nerudy, Gymnázium a hudební škola HMP
Stručný popis:
V tématu "Sdílená imaginace" mne zaujaly hranice reality a fikce. Předložila jsem žákům jedno z témat k zamyšlení, tj.jakým způsobem by bylo možné sdílet vlastní myšlenky a představy? Vyplynulo z toho mnoho otázek a různorodých nápadů k realizaci : Jak lze vizualizovat sen? Jak nás ovládá virtuální realita v naší skutečnosti? Mají zvířata své sny a představy? Lze přenášet či ovládat myšlenky? Kde jsou meze reálného a nereálného světa?
Seznámila jsem žáky s některými filmovými… více
Počet zúčastněných:
18
Věk:
12 - 13
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x odkaz na YouTube, 1x portfolio A4 - kresby , storyboardy, texty, fotografie, 3x kresby A3
Autor:
Simona Svatošová
Název instituce:
Gymnázium Jana Nerudy, Gymnázium a hudební škola HMP
Stručný popis:
Vizuální asociace a obrazotvornost Vladimíra Boudníka, stejně jako fenomén street-art a Banksyho pouliční umění byly inspirací pro realizaci tohoto projektu. Námětem je specifické sdílení vizuálních zpráv, posbíraných ve veřejném prostoru. Způsob čtení, vnímání a interpretace těchto obrazů a zpráv je zamýšleným výstupem s mottem: "Málokdy si na ulici povšimneme něčeho vtipného, náš život se tak stává nudným a přespříliš všedním. Stačí se však lépe dívat." Vznikla osobní sbírka jako… více
Počet zúčastněných:
3
Věk:
16 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x portfolio A4-A3
Autor:
Zuzana Tázlarová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace
Stručný popis:
Dvouletý projekt s cílem přiblížit a pochopit život lidí s handicapem, nejdříve hravou formou kresby i zpracováním vážnějších osobních témat, následně kresba s handicapovanými dívkami a klienty ÚSP Sírius Opava. Projekt jsem realizovala s kompaktní skupinou studentů, kteří se vzájemně dobře znali z jiných happenigových akcí, v té době jsem připravovala ke zkouškám na vysokou školu studenta Filipa Duška, dnes už studenta fotografie FAVU Brno, který akce nafotil a vytvořil video. Celý projekt… více
Počet zúčastněných:
20
Věk:
14 - 19
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
7 archů 67 x 70 cm s 30 fotkami, svázané provázkem, určené k položení a prohlížení jako knížku, 1 x odkaz na YouTube
Autor:
Iveta Tobiášová
Spoluautoři:
Eva Jebavá, Pavla Závodná, Kateřina Pappová, Martina Panchártková, Jan Vojtíšek, Alena Kožená
Název instituce:
Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
Stručný popis:
V roce 2018 jsme uspořádali výtvarné soustředění Pardubice – dopravní uzel. Východiskem soustředění byla fascinace dopravou a současně uvědomění si její komplikovanosti. Prolínání železnice, silnice, vodní a letecké dopravy. Protipólem k technickému aspektu dopravního tématu bylo setkání se studenty Masarykovy university, kteří nám vyprávěli o půlročním pěším putování do Santiaga de Compostela.
Výtvarně jsme zpracovali životopisy Jana Kašpara a Jana Pernera, hodnotili jejich nedávno… více
Počet zúčastněných:
25
Věk:
10 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x ilustrační plakát
Autor:
František Topinka
Název instituce:
Základní umělecká škola Petřiny
Stručný popis:
Animované krátkometrážní autorské filmy. Jsou tvořeny stop motion animací v technikách ploškové animace a objektové animace jako výstup Multimediální tvorby na ZUŠ Petřiny.
Počet zúčastněných:
1
Věk:
10 - 13
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x krátkometrážní animovaný film. Z toho 2 x plošková animace a 1 x animace objektová
Autor:
Michaela Trpišovská
Název instituce:
Národní galerie Praha
Stručný popis:
„Někdy je potřeba brát věci vážně… a jindy je zase možné „supervážné důležitosti“ - jako umění třeba - brát s humorem. Takže tentokrát se budeme hlavně bavit! Z velkých se stanou malí a z malých pak skuteční umělci. Budeme tančit, stanou se z nás minutové sochy, nakreslíme si svítící obrazy na záda, oslavíme věci megaobrazem a možná si promluvíme chvíli vážně o umění s plyšákem. Inspirovat nás budou umělci, kteří neztratili smysl pro humor – Zorka Ságlová, Erwin Wurm, Bruno Munari, Alison… více
Počet zúčastněných:
200
Věk:
2 - 60
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
11x fotodokumentace
Autor:
Dana Urbanová
Název instituce:
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace
Stručný popis:
Jak vypadám zvenku a co ukrývám uvnitř. Zamýšlení se nad sebou samým: Co mám rád, po čem toužím, co si přeji, co umím, o čem často přemýšlím, jaké mám záliby, jak se cítím, znám se, co mi chybí, co mě trápí, za co se stydím, co skrývám, co nenávidím, co neumím, jsem v něčem jiný ? Anonymně, písemně, dobrovolně odpovídáme na otázky. Průběžně na malé formáty zaznamenáváme vzpomínky z dětství, pocity, nálady, přání, sny…. Vytváříme autoportréty doplněné texty, kde se žáci pokouší… více
Počet zúčastněných:
20
Věk:
11 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3x nízký relief z kartonu, 12x malý objekt, 2x čtvrtka A1
Autor:
Dana Urbanová
Název instituce:
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace
Stručný popis:
Adéla Mitová : 365/12
Rozhodla jsem se zaznamenat jeden rok z mého života. Nebylo to pro mě jednoduchého, ať už díky silné prokrastinaci, nebo kvůli tomu, že zhmotnit danou emoci, daný pocit je velmi obtížné. Nemluvím o tom ji zkusit předat ostatním, pomoci jim pochopit danou chvíli a danou mentalitu osoby. Výsledkem toho všeho byl postupný spád a vzestup emocí jedné holky z davu, která se alespoň nějak snaží být jiná. Je zajímavé se na tu směs barev a fotografií koukat zpětně. Někdy je… více
Počet zúčastněných:
1
Věk:
17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x knížka
Autor:
Dana Urbanová
Název instituce:
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace
Stručný popis:
Kateřina Nová: Intimní sdělení
Již dlouhodobě se ve svých pracích zabývám tématem intimita, jakožto pojmem, jehož význam chápu jako jakýsi osobní prostor a vhled do sebe samého, křehkost. Intimita zahrnuje různá zákoutí vnitřního dění člověka, jako například vzpomínky, zážitky, pocity, vztahy a zároveň vztahy mezi těmito jednotlivými pojmy a jejich překrývání a vrstvení. Prostě to nejniternější, co prožíváme. To, co je mnohdy těžké ukázat někomu jinému. Proto jsem se rozhodla přesně to… více
Počet zúčastněných:
1
Věk:
18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2x objekt ( velký a malý), 3x deník, portfolio
Autor:
Dana Urbanová
Název instituce:
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace
Stručný popis:
Barbora Králová : Já - moje - naše
Během svojí práce jsem se soustředila na nalezení prožitku z toho, co vytvářím a tím i nalezení sama sebe. Proto jsem hodně pracovala s autoportrétem, který byl pro mě důležitou součástí procesu. Mohla jsem tak spatřit vlastní interpretaci mě samotné. Tvorba grafik je pro mě uspokojující činností, ve které jsem nalezla prostor k experimentování se svou představivostí. Je to pro mě možnost ponořit se do jiných světů.
Sdílená intimita je podle mě… více
Počet zúčastněných:
1
Věk:
17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
7x grafika velká, 3x grafika malá, 1x portfolio, 1x malba A2