Projekty 2019

Autor:
Petra Peštová
Spoluautoři:
Lucie Hašková Marková, Adam Tomášek, Mikuláš Čimbura, Věra Obdržalová, Kateřina Hausenblasová
Název instituce:
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Stručný popis:
Film Naši Italové zpracovává téma exodu Italských obyvatel z okolí Ledra za první světové války do Čech. Popisuje jejich nečekaný náhlý odchod, vyrovnání se s životem v Čechách a přijetí místními obyvately i cestu zpět. Žáci nejen animovali, ale také zpracovávali téma, včetně dohledávání materiálů písemných i orálních. Ve filmu jsou užity dochované fotografie a dobové záběry, které žáci získali při práci na filmu. Animace stop-motion je doplněna hranými vstupy.
V rámci mezioborové… více
Počet zúčastněných:
16
Věk:
9 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Dětský animovaný film, formát 16:9, délka 11:12
Autor:
Petra Pětiletá,
Spoluautoři:
Zora Velková
Název instituce:
OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o.
Stručný popis:
Imaginace je především za vším, co vzniklo. V umění i mimo něj. Vše začalo od počátku věků Antropocénu obrazovou myšlenkou – imaginací, u které se neustále vyvíjí způsob jejího sdílení (i čtení). Od jeskynních maleb se postupně myšlenky transformovaly do znaků až textu, i cestou obrazů a obrazoborectví. Dnes je snadné nasdílet libovolné množství nejrůznějších vizuálních multimediálních informací díky technologiím. Můžeme také používat vizuální informace, které jsme sami ani nevytvořili z… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
14 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
instalace, A4 portfolio
Autor:
Lucie Petrošová
Spoluautoři:
Lucie Otisková (Taje)
Název instituce:
Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov
Stručný popis:
Haluze jsou součástí většího celku (projektu ZAHRADA), který ještě není u konce,
kdy se se všemi dětmi výtvarného oboru naší ZUŠ pokoušíme oživit kousek neudržovaného pozemku u naší školy a vytvořit z něj zahradu.
Představujeme si, jak asi bude jednou vypadat, ale jsme teprve na začátku..........
Začali jsme sběrem popadaných větví, které zde na podzim ležely všude poházené. Polámané větve pozorujeme, hledáme rozdíly, mezi na první pohled stejnými hledáme odlišné tvary,… více
Počet zúčastněných:
25
Věk:
10 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
zhruba 3 lepenky formát B0 (na nich nalepené fotografie, malby a grafiky)
Autor:
Marcela Polochová
Název instituce:
Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
Stručný popis:
Sledování cesty sdílených fotografií digitálním prostorem sociálních sítí. Množství exponovaných podnětů může tvořit zavádějící význam, ovlivněný často nekompromisním, zrychlujícím se tempem i náhodnou nabídkou.
Projekt se opírá o význam slova sdílet v souvislosti s rozvojem digitální fotografie. Míří k zamyšlení nad schopností vnímat tyto vizuální informace v dnes neustále se zrychlujícím tempu. Ptáme se: Kam směřují námi digitálně sdílené obsahy? Jakou roli zde hraje náhoda nebo jakým… více
Počet zúčastněných:
17
Věk:
12 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 X prezentace B1, 1 X instalace, 1 X odkaz na YouTube
Autor:
Lada Poulová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
Stručný popis:
Zvíře, které každý pozná, ale nepozná. Realistický tvar versus fantazijní kresba. Model, který je prostorový, i když je z plošných prvků.
Počet zúčastněných:
5
Věk:
9 - 10
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x prostorový objekt
Autor:
Lada Poulová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
Stručný popis:
Práce vychází ze zkušeností získaných na stáži v rámci projektu Erasmus+. Tématem bylo nechat se insipovat krajinou, přírodou, předem neznámým místem a oslovit tak náhodného procházejícího. Experimentovat s náhodně nalezeným, hledat hodnoty místa, neničit ale nabídnout k zamyšlení.
Počet zúčastněných:
6
Věk:
11 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
fotodokumentace 4 x A3
Autor:
Lada Poulová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
Stručný popis:
Inspirací pro tvorbu byly portréty mistrů, které žáky zaujaly, m.j. i vztahem k našemu městu ( viz Anton Kolig). Výzvou bylo nechat plátno "oživnout". Díky následné spolupráci s tanečním oborem se portréty rozpohybovaly, jak dokládá video.
Počet zúčastněných:
7
Věk:
13 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
fotodokumentace 3 x A2, odkaz na YouTube
Autor:
Dita Průchová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162
Stručný popis:
Projekt „Krajina mé fantazie“ zpracovávalo 19 žáků výtvarného oboru ve věku 10 – 14 let v roce 2017 v rámci projektu „Cesta kolem hlavy“, který se zabýval mimo jiné výtvarným zachycením vlastních představ dětí. Úkolem bylo zpracovat pět okruhů: malbu „Jak krajina vypadá“, grafiku „Kdo v ní žije“, kresbu „Mapa místa“, libovolnou technikou „Co je uvnitř“ a papírový „Tunel do krajiny fantazie“. Jednotícím prvkem byly formát prací a částečně zadaná technika. Každý žák tak vytvořil svou vlastní… více
Počet zúčastněných:
19
Věk:
10 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x malba čtverec z A2, 1x malba A4, 4x kresba čtverec z A2, 2 x kresba A3, 2x kresba malá,10 x grafika menší než A4, 3 x papírový objekt
Autor:
Zuzana Vavrušová, Romana Večeřová
Název instituce:
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk
Stručný popis:
Hlavním záměrem našeho celoročního projektu bylo ukázat dětem město z jiného úhlu pohledu, podpořit jejich všímavost a zároveň tak prohloubit vztah k místu, kde žijí. Smyslem bylo hravou a netradiční formou přiblížit historii města Šumperka, zajímavá místa, domy a ulice, kudy každodenně prochází. Prostřednictvím výtvarných prací si účastníci projektu vyzkoušeli, jaké by to bylo, kdyby měli možnost prostředí, ve kterém žijí změnit, či ovlivnit. Symbol mandaly proto, že každý z nás je středem… více
Počet zúčastněných:
12
Věk:
9 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x kombinovaná technika A3, 2 x frotáž kruh, 2 x tisk kruh, 3 x kombinovaná technika, škrobový papír čtverec, 1 x portfolio A1, 5x akvarel,tuš čtverec,1 x pexeso 32 kartiček
Autor:
Miroslava Rychtářová
Název instituce:
Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1.května 330, příspěvková organizace
Stručný popis:
Co je to podobizna? V jakém kontextu se používá? Je podoba s někým z mých předků nápadná? Komu se podobám? V čem jsou fotografie podobné? Jak se fotografovalo v minulosti? Kdo vlastnil fotoaparát? Byl fotoaparát vzácností? Jakou funkci mají dnešní fotoaparáty? Nevytlačí je snad časem dokonalejší mobily? Jakou mají staré fotografie výpovědní hodnotu. Jakou hodnotu a využití mají fotografie v současnosti Koho na fotografiích najdeme? Proč se předkové fotografovali, kde a jak? Z jakého důvodu se… více
Počet zúčastněných:
9
Věk:
10 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
9 autorských fotoknih A4, prostorový objekt 33 x 25 x 20 cm