Projekty 2019

Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
Vladimíra Křenková, Diana Pinkasová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Východiskem výtvarného projektu napříč skupinami byla inspirace shlédnutého představení Laterny magiky "CUBE". Chtěli jsme proměnit veřejný prostor - sterilní fasádu naší školní budovy, chtěli jsme se ohlédnout za naší historií, oslavit netradičně 17. listopad, chtěli jsme inspirovat, sdílet to s našimi přáteli, spolužáky, rodiči i prarodiči... Rozhodli jsme se vytvořit časovou osu v omezené barevnosti (od návrhu až po realizaci) a naší "kostku - budovu ZUŠ" zahalit shrnutím… více
Počet zúčastněných:
40
Věk:
8 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Portfolio 1x velikost A4 zavěsit na paravan, paravan 1x
Autor:
Lenka Feldsteinová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Nomen omen (doslovně jméno = znamení). Jaký význam nese mé jméno? Jak utváří moji identitu? Jak ovlivňuje mne? A jak já mohu ovlivnit prostor, který mne obklopuje?
Cyklus na sebe navazujících výtvarných lekcí inspirovaný vlastním jménem, díly našich výtvarníků (E. Ovčáček, J. Kolář, K. Kintera) a Havlovými Antikódy.
- jméno a jeho význam (hrátky se slovy, motivační úvod)
- písmena jako základní stavební kameny (výtv.hry ústící do grafiky)
- písmena jako stavební… více
Počet zúčastněných:
20
Věk:
10 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x portfolio, 20 fotografií A4
Autor:
Petra Filipová
Spoluautoři:
Šimon Chloupek, Jana Stránská
Název instituce:
EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií
Stručný popis:
Cílem projektu společné internetové stránky je zmapování a zobrazení městského prostoru Nantes a Poděbrad, jakožto prostoru žitého a prožívaného. V centru zájmu proto nejsou známé pamětihodnosti, nýbrž taková místa, která mají pro studenty osobní význam. Vodítkem při hledání těchto míst tedy byly otázky cílící na zkušenost, vzpomínku a prožitek, např: Na kterém místě je vám dobře? Existuje místo, kde nalézáte inspiraci k umělecké tvorbě? Kde máte pocit, že jste neviditelní?
Městský… více
Počet zúčastněných:
50
Věk:
16 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x plakát A1, 1x odkaz na webové stránky
Autor:
Denis Graca
Název instituce:
Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
Stručný popis:
Panoptikum jako nově utvářený a stále se měnící časoprostor. Je podivný, zvláštní, ale není nám cizí. Je naplněn figurami, které vznikly svobodným komponováním svých části. Tím nabídly nové kontexty a pohledy na člověka. Jsou zrcadlem lidského nitra.
Počet zúčastněných:
10
Věk:
6 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x prostorová práce
Autor:
Alena Hankeová
Název instituce:
Základní umělecká škola HARMONIE Zlín, s.r.o.
Stručný popis:
Často si s dětmi promítáme filmy J. Švankmajera pro jejich obrazotvornost, snovost a posouvání hranic možného. A právě obrazy z filmu Historia naturae, ale i princip předávání sdělení v Možnostech dialogu nás inspirovaly k projektu „Jedeme napůl“.
První částí byl „Bestiář“, knížka kreseb zvířat, rozdělených na poloviny, které volnou kombinací vytvářejí obrazy fantastických potvor. Dvojice žáků si pak vzaly z této knížečky bestií inspiraci a z nalezených materiálů vytvořily trojrozměrné… více
Počet zúčastněných:
37
Věk:
8 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x objekt do v. 60cm, 1 x kniha, malby 6 x A2, 4 x zmenšená A2, 1 x A3, 1 x dokumentace A1
Autor:
Drahomíra Hermanová Říhová
Název instituce:
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace
Stručný popis:
Grafiky skupiny žáků od 13 do 16 let, ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.
Kolekce grafik starších žáků je součástí celoškolního projektu „Země světa“. Grafice se věnovaly 2 skupiny žáků (celkem 18 studentů). Na přehlídku posílám menší část této grafické kolekce.K této práci mne inspiroval před pár lety kurs grafiky s panem doc. Ivanem Špirkem na PedF UK v Praze. Využití otisků různých struktur, tvorba matrice technikou koláže a výsledné lineární a strukturální efekty na mne působily jak zjevení.… více
Počet zúčastněných:
8
Věk:
13 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
8 x grafika, materiálový tisk B1, B2
Autor:
Drahomíra Hermanová Říhová
Název instituce:
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace
Stručný popis:
Projekt pro skupiny žáků z 1., 3. a 4. třídy, na kterém též jednorázově participovali i žáci 5. a 6. třídy ze ZUŠ F. A. Šporka z Lysé nad Labem.
Projekt „Moře“ lze asi nejlépe vystihnout názvem písně Louise Armstronga: „What a wonderful world“. Celý projekt provází přirozená dětská zvídavost - touha poznávat, obdivovat, hrát si a radovat se ze světa kolem nás a v tomto případě i ze světa pod hladinou moře. Stále je co obdivovat a nad čím žasnout.
V kresbě pastelem můžeme zkoumat… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
6 - 9
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
8 až 10 plošných prací B2, A2 a A3, fotografie, 1x portfolio
Autor:
Jana Holcová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162
Stručný popis:
V letním plenérovém projektu jsme objevovali své hranice, intenzitu a nepředvídatelnost emocí, zabývali jsme se otázkou schopnosti odpoutání se od osobního lpění na věcech ve prospěch společného zážitku či cíle. Snažili jsme se přijmout obecně lidské i své osobní limity.
Cíle: a) Hledání smyslu ztráty, aneb Někdy je třeba vzdát se něčeho osobního, a to nejen ve prospěch společného, ale i k osvobození se od závislosti.
b) Objevování možností bodu, linky, prostoru, aneb… více
Počet zúčastněných:
17
Věk:
12 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x soubory komentovaných fotografií adjustovaných na formátu B1, 1 x portfolio textů cca A3, 1 x hvězdná obloha cca 150/240cm
Autor:
Darina Hrušková
Název instituce:
Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2
Stručný popis:
Projekt je rozdělen do 4 fází, z každé je v instalaci ukázka vybraných prací. Po diskuzi nad tématem "Sdílená imaginace" vznikal první úkol "Přátelství" a to nejprve s pomocí pauzovacího papíru, předmětu, který evokuje oblíbenou činnost s kamarádem a olejové pastely v barvě symbolicky odpovídající té činnosti. Žáci mohli jakýmkoli způsobem tyto 3 prostředky použít. Poté danou činnost provedli perokresbou tuší již konkrétněji a spojili tyto dvě formy vyjádření. Měli jediné… více
Počet zúčastněných:
20
Věk:
7 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
7x kresba A4, 10x koláž A3, 2x malba A2, 4x drobné prostorové objekty k zavěšení
Autor:
Iva Hulíková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště 527
Stručný popis:
Projekt zaměřený na veřejný prostor a jeho proměnu prostřednictvím umění. Street-artová práce žáků, proměnila zapomenuté betonové hřiště v ,,Kavárnu“ vyzývající ke hře, fantazii, imaginaci, sdílení, komunikaci a vzniku nových myšlenek.
Na základě vnímání tohoto prostoru a dosazování fantazíí do něj, vznikly koláže a prostorový objekt.
Obrazy jsou doplněny literárními texty, které probouzí myšlenky kolemjdoucích.
Počet zúčastněných:
15
Věk:
5 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
6x fotografie A3, 2x koláž A3, 1x prostorový objekt